Webinář APIV A: Činnosti školy, spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky, vedení dokumentace školy o podpůrných opatřeních, financování podpůrných opatření | 26. 5. 2020 od 17:00

Změny ve výkazech pro rok 2020, legislativa, změna číselníku s podpůrnými opatřeními, normativy, nejčastější chyby při vykazování podpůrných opatření (na co si dát pozor), důvody vracení výkazu M 3, kontrola sestav, zdroje informací pro sběr dat. Webinář s Ing. Alenou Tůmovou (MŠMT ČR).

Anotace: 

Změny ve výkazech pro rok 2020, legislativa, změna číselníku s podpůrnými opatřeními, normativy, nejčastější chyby při vykazování podpůrných opatření (na co si dát pozor), důvody vracení výkazu M 3, kontrola sestav, zdroje informací pro sběr dat. Webinář s Ing. Alenou Tůmovou (MŠMT ČR).

Setkání je ZDARMA.

Lektorka:

Ing. Alena Tůmová – MŠMT ČR

Užitečné odkazy:


Užitečné odkazy pro vás:

Příplatky na jednotlivá podpůrná opatření stanovené ministerstvem podle normované finanční náročnosti uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., https://mapy.cz/zakladni?x=14.4980159&y=50.1269454&z=17&source=addr&id=9003972

Informace ke sběru dat ze školních matrik: https://matrika.msmt.cz/matrikas/

MŠMT pro školy školení k vyplňování výkazů nepořádá. Informace škola nalezne na stránce sběru dat https://sberdat.uiv.cz/login/

Odkaz na kontakty pracovnic a na výkazy, které zpracovávají http://stistko.uiv.cz/kestazeni/Terminy2020.htm

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/skolska-matrika-1

Těšíme se na vás!