Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Webinář APIV A: Podpora při vzdělávání dětí, žáků se zrakovým a sluchovým postižením | 12.5.2020 od 10:00

Co jsou poruchy zraku a jak se projevují? Proč je důležitá včasná diagnostika? S podpůrnými opatřeními u sluchově postižených žáků nás seznámí Mgr. Jana Janková, Mgr. Václav Chmelíř

Anotace: 

Dojde-li v průběhu vývoje zrakového vnímání k poruše, jedinec (dítě) tuto poruchu nevnímá, dítě neví, jak má vidět. Co jsou poruchy zraku a jak se projevují? Proč je důležitá včasná diagnostika? A víte, že projevy poruch zraku žáka při počátečním vzdělávání v základní škole bývají velmi podobné projevům vývojových poruch učení ? V další části webináře se zaměříme na význam včasné péče u sluchově postižených dětí. Dozvíte se, jaká je prognóza dětí se sluchovou vadou na základě Seznámíte se podpůrnými opatřeními u sluchově postižených žáků.

Dotazy můžete zasílat i předem na adresu: renata.valova@npicr.cz

Lektoři:

Mgr. Jana Janková, Mgr. Václav Chmelíř

Užitečné odkazy:


Odpovědi na dotazy účastníků, které lektoři nestihli zodpovědět online

1. Prosím o odkazy na webové stránky e-shopu s pomůckami pro ZP

Na těchto stránkách najdete pomůcky pro žáky se zrakovým postižením: www.tyflopomucky.czwww.nevidim.cz,

Na těchto stránkách si vyberete pomůcky a hračky pro rozvoj zrakového vnímání: www.montessorihracky.cz/pomuckywww.pupilo.cz

2. Prosím o tipy na programy PC a aplikace na mobil

Protože je Vaše otázka reakcí na webinář o poruchách zraku – tedy především o poruchách binokulárního vidění, předpokládám, že otázka směřuje na PC programy pro cvičení zraku. S velkou radostí Vám žádný nedoporučím, protože je velmi důležité cvičit zrak ve skutečném, a ne virtuálním prostředí. Pro děti v předškolním věku je vhodné manipulovat s předměty – stavět ze stavebnic, pracovat s vkládačkami, mozaikami, hrát stolní hry, domino apod. Důležité je, aby byla čočka v oku dítěte nucena „pracovat“ tj. zaostřovat na různé vzdálenosti při manipulaci s hračkami. Při hraní her na tabletu nebo v PC to pouze vypadá, že se dítě pohybuje v 3D prostředí, ale oči nepracují, vzdálenost se nemění a čočka v oku se stává „línou“.

Program v PC používáme např. při nácviku psaní všemi deseti na klávesnici počítače, dále žáci používají výukové programy. Jde o to, aby bylo možné zvětšit obrázky a text tak, aby to slabozrakému žákovi vyhovovalo a aby zároveň neztratil orientaci na stránce. Speciální výukové programy nejsou – je speciální software do počítače viz firmy: Adaptech, s. r. o, GALOP spol. s r. o. Spektra, v.d.n. NUMEX, spol. s r. o aj. Využití těchto programů však předpokládá už určitou dovednost v práci s PC. Ve školách se pro práci se žáky se ZP využívají také e-učebnice z různých nakladatelství.

3. Jak pracovat na dálku se ZP dítětem (slabozraký žák)?

Obecně se dá na tuto otázku těžko odpovědět, protože neznám úroveň samostatnosti žáka, o jaký ročník ZŠ se jedná. Zde bych mohla říci, že se se žákem se ZP pracuje na dálku podobně jako s dětmi intaktními. Záleží na spolupráci s rodinou. Je rodina schopna zajistit zvětšení pracovních sešitů a dalších materiálů? Má připojení k internetu? Pracujete pomocí e-učebnic? Je rodina doma tj. nedaleko školy nebo odjela s dětmi na chatu? Ke kontrole toho, co žák udělal, stačí telefon. Má-li ve škole žák nějakou elektronickou pomůcku, je možné ji zapůjčit domů. A tak dále – těch možností a jejich kombinací je mnoho. Doporučuji se telefonicky spojit s odpovědným pracovníkem SPC, který vyhotovil Doporučení ke vzdělávání, zná místní situaci, situaci v rodině a dokáže jistě doporučit nejvhodnější postup, který schválí Váš ředitel školy.

4. Jak pracovat se žákem (14let) v rámci domácího vzdělávání?

Na tuto otázku je také velmi těžká odpověď bez znalosti místních poměrů – žáka, rodiny a školy, ve které je žák zapsaný. Předpokládám, že se ptáte na vzdělávání dle § 40 a § 41 školského zákona tj. individuální vzdělávání žáka. Doporučuji úzkou spolupráci s příslušným SPC. (Je vhodné doporučit rodičům vhodné postupy a pomůcky, je vhodné doporučit podmínky při přezkušování žáka).

5. Jaké doporučujete metody práce s dětmi s kombinovanými vadami (tedy i ZP), kteří nemohou pracovat rukama?

Metody práce s dětmi s kombinovaným postižením (se souběžným postižením více vadami) jsou velmi individuální. Určující bývá hloubka mentálního postižení, schopnost komunikace se žákem, přidružené zdravotní komplikace.

Je vhodné oslovit příslušná SPC (podle kombinace vad) tj. jedná-li se o kombinaci tělesného a zrakového postižení u žáka, doporučuji oslovit SPC pro žáky s tělesným postižením a SPC pro žáky se zrakovým postižením. Speciální pedagogové těchto školských zařízení jistě najdou společně vhodné postupy pro práci s tímto konkrétním žákem. Nabídnou případně i vhodný způsob rehabilitace, pokud je možná.

6. Mému synovi (8 let) zjistili ztrátu sluchu. Jak mám teď postupovat?

Pokud byla vada diagnostikována, doporučuji navštívit speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené. Tam přesně zjistí, co syn pro život a vzdělávání potřebuje a doporučí další postup. Seznam speciálně pedagogických center najdete třeba zde:

http://katalogpo.upol.cz/sluchove-postizeni-nebo-oslabeni-sluchoveho-vnimani/6-uzitecne-odkazy/6-1-seznam-specialnepedagogickych-center-v-cr/

7. Může být žák v evidenci SPC i PPP? Může škola obdržet doporučení od obou ŠPZ?

Pravidla poskytování poradenských služeb jsou stanovena ve vyhlášce 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb. Žák může být v evidenci více poradenských zařízení, pokud má kombinovanou vadu a potřebuje kompenzovat více handicapů.

8. Prosím o adresu na webové stránky s pomůckami pro SP

Pomůcky pro sluchově postižené můžeme rozdělit na několik skupin:

– kompenzační pomůcky pro sluchově postižené (sluchadla) najdete například zde: https://www.dobrysluch.cz/

Obecně by kompenzační pomůcku měl doporučit lékař, který vadu diagnostikoval. Pomůcky pro údržbu sluchadel Vám nabídne prodejce sluchadla. 

– kompenzační pomůcky pro vzdělávání sluchově postižených nelze doporučit obecně – každé dítě, každý žák potřebuje své pomůcky, které mu pomohou překonat jeho handicap. Doporučil bych navštívit speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené, kde zjistí, jaké pomůcky žák pro své vzdělávání potřebuje a doporučí je. Seznam speciálně pedagogických center najdete například zde: http://katalogpo.upol.cz/sluchove-postizeni-nebo-oslabeni-sluchoveho-vnimani/6-uzitecne-odkazy/6-1-seznam-specialnepedagogickych-center-v-cr/

– kompenzační pomůcky usnadňující běžný život sluchově postižených najdete například zde: https://www.pomuckyproneslysici.cz/