ONLINE SETKÁVÁNÍ: Online kariérové poradenství a kariérové vzdělávání | 13.5.2020 od 20:00

Také kariéroví poradci se s novou „koronavirovou“ situací museli nějak popasovat. Zajímá vás, jaká doporučení má Mgr. Petr Chaluš a PhDr. Nora Jakobová?

Cíle setkání:

  • Představit náměty, jak na školách poskytovat kariérové poradenství a kariérové vzdělávání na dálku
  • Sdílení zkušeností účastníků z kariérového poradenství a kariérového vzdělávání v online prostoru, nápadů pro práci a konkrétních odkazů, jak podpořit v současné situaci žáky, kteří končí ZŠ nebo SŠ, při volbě školy a povolání
  • Zvyšování kompetencí učitelů a kariérových poradců ve školách – osvojení si dostupných online nástrojů kariérového poradenství a vzdělávání použitelných pro práci nejen v době karantény

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům, kariérovým a výchovným poradcům a poradkyním na školách.

Setkání je ZDARMA.

Program setkání:

  • Představení praxe kariérového poradenství online na Gymnáziu Jana Palacha, Praha 1, s.r.o.
  • Představení evropských zkušeností v online poradenství
  • Jak se liší práce kariérového poradce online a „naživo“? Možné přínosy
  • Komunikační, informační, sebepoznávací, seberozvojové online nástroje pro kariérové poradce
  • Diskuze, výměna zkušeností

Lektoři:

PhDr. Nora Jakobová – školní psycholožka, kariérová poradkyně, vedoucí Školního poradenského pracoviště na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. (GJP). Věnuje se systemické psychoterapii a poradenství, videotréninku interakcí a kariérovému poradenství s využitím arteterapeutických prvků od roku 2007. V rámci jejího působení bylo GJP oceněna několikrát cenou Národní cenou kariérového poradenství včetně studijního výjezdu do Stockholmu. Zúčastnila se také distančního kurzu ve spolupráci se Stockholmskou Univerzitou, kde mj. získala inspiraci k aktivaci klienta (např.pomocí karet). Je držitelkou certifikátu ve švýcarské metodě mapovaní kompetencí CHQ. Je přesvědčena, že každý může být autorem svého života, kariérové poradenství je spolupráce a tvořivá, imaginaci posilující cesta.

Mgr. Petr Chaluš – odborník v oblasti pedagogiky a osobnostně sociálního rozvoje. Pracoval jako poradenský pracovník na základní škole. Aktuálně působí v oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, síť Euroguidance, která podporuje sdílení v oblasti kariérového poradenství v Evropě, je členem Europass Advisory Group. Podílí se na rozvoji kurikula v oblasti kariérového vzdělávání.

Užitečné odkazy:


Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem (počet účastníků je omezen, proto přijďte včas)! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz). 

 

Potřebujete:

  • počítač připojený na internet,
  • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem). 

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpovědí.

Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti! 

Těšíme se na vás!