Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nej… z měsíce ledna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden.

To nejzajímavější z modulu Články

Workshop – Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí učitele, autor: Ondřej Neumajer, spoluautor: Daniela Růžičková

Příspěvek popisuje workshop, prostřednictvím kterého jsou účastníci z řad pedagogických pracovníků seznámeni metodami kritického myšlení s rámcem digitálních kompetencí učitelů DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj.

Interaktivní krychle, autor: Hana Kostková

Didaktická tvorba inspirovaná moderním uměním – minimalismem; konkrétně dílem Evy Hesse (cyklus Cube; Accession 2). Lekce je navržena tak, aby posluchače seznámila s konkrétní moderní tvorbou 20. století. Po sestavení hlavní konstrukce z přichystaných dílů (spojů a zkrácených špejlí) následuje přilepení posluchačem připravených fáborků z novinového, nebo barevného papíru, případně kousků látky. Výsledné dílo je interaktivní (při fouknutí, zatřesení, nebo dotyku) krychle.

Čtení slabik s Bee-botem, autor:  Mgr. Lucie Sencovici, spoluautor: PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Článek ukazuje, jak učitel s využitím robotické hračky může rutinní nácvik čtení slabik proměnit v poutavou činnost, do které se žáci aktivně zapojují. Kromě oborového cíle českého jazyka, tedy nácviku techniky čtení jako základního předpokladu pro rozvíjení čtenářské gramotnosti, je zde nenásilně a přirozeně rozvíjena matematická a digitální gramotnost.

Aplikace Quizlet ve výuce přírodopisu, autor: Lenka Benediktová, spoluautor: Mgr. Petra Vágnerová, prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zoologie bezobratlých, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál podporuje procvičování systému bezobratlých pomocí aplikace pro mobilní telefony či tablety.

To nejzajímavější z modulu DUM

Využití aplikace IMF DataMapper, autor: Petr Tišl

Materiál se zaměřuje na schopnost žáků vyhledat a využít relevantní informace k porovnání států a mezinárodních organizací. Dotýká se témat na rozhraní geografie a ekonomie. Cílem je seznámit žáky se zajímavým zdrojem informací (IMF DataMapper). Využití dat k jednoduchému porovnávání států na základě ekonomických kritérií a čtení v grafech. Další analýza a diskuse je možná, pokud je materiál využit ve výběrových předmětech pro vážnější zájemce o geografii. Určen je pro žáky středoškolského studia a zabere typicky jednu vyučovací hodinu (bez diskuse a další analýzy). Nutný je přístup k počítačům (případně vlastním zařízením – BYOD) s kvalitním připojením k internetu. Aplikace je kompletně v angličtině, proto obsahuje i drobnou aktivitu se zapojením metody CLIL.

JV Asie – socioekonomická charakteristika regionu, autor: Mgr. Jan Zicha 

Interaktivní prezentace pro práci na PC s využitím internetových zdrojů. Přílohou je pracovní list.

Bingo – třídění živých organismů, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Známá hra slouží k procvičení učiva o třídění organismů. Materiál obsahuje pojmy, definice a hrací karty.

Proti vesnickým boháčům, autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Metodický příspěvek k lekcím o kolektivizaci, která vedla k likvidaci selského stavu v českých zemích. Studenti na základě práce s prameny odhalují zákonitosti tohoto likvidačního procesu, seznamují se s případy konkrétních lidí. Hledají společné znaky a přemýšlejí nad nimi. Sehrají dramatickou scénku.

Výběr online setkání roku 2019 v modulu AudioVideo

Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce

Cílem setkání bylo seznámit účastnice a účastníky s nově vzniklou metodickou příručkou Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce.

Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy

Zkušená lektorka Helena Kumperová navázala na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát jsme se věnovali týmové spolupráci učitel a asistent.

Učit se učit, myslet a žít – učení s ohledem na fungování mozku

Nepotřebujete oprášit své znalosti z psychologie a neurologie? Mgr. Petra Dočkalová vás na webináři jistě naladila na nadcházející školní rok, kdy byste mohli začít některé aktivity dělat maličko jinak…

Gamifikace výuky

Gamifikace výuky neboli zapojení herních principů do vzdělávání je jedna z oblastí, která v současné době zažívá ve školství velký boom. Ve webináři jsme se věnovali převážně využití počítačových her v různých předmětech. Ukázali jsme si příklad několika z nich a podrobněji se zastavili nad fenoménem Minecraft. Hry, kterou již 15 let hrají miliony dětí po celém světě.

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě

Problematika existence nadaných žáků si již ve většině českých škol získala zaslouženou pozornost. O jejich odlišných edukačních potřebách se také hovoří. Učitelům se dostaly do povědomí informace o nutnosti adekvátní podpory nadaných žáků. Jaká ale tato podpora konkrétně je, v čem spočívá? Jaké jsou konkrétní kroky a náměty pro práci s nadanými žáky v běžné třídě?

Zdroj ilustrativních obrázků:

noratheone. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/beebot-bee-robot-technology-4096410/>.