ONLINE SETKÁNÍ: Výuka v zahradě napříč předměty | 21. 1. 2016 od 20:00

Cílem setkání je motivovat především učitele jiných předmětů než přírodopisu pro výuku v terénu, v přírodě (mimo školní učebnu). Zároveň můžeme společně shromáždit nápady na učební prvky v zahradě z různých škol, proto nemusí setkání být jen „frontálním“ výkladem, ale i výměnou zkušeností.

Program:

V rámci setkání se podíváme na to, jak učit v zahradě (nebo třeba i parku za školou) nejrůznější předměty. Připraveny budou prezentace pro matematiku, češtinu, zeměpis i dějepis, samozřejmě přírodopis, ale i cizí jazyky nebo fyziku

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům 1. i 2. stupně ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a věnovat se budeme těm předmětům, které budou chtít sami účastníci školení (viz podrobnosti v programu).
Setkání je zdarma.

Lektor:

Ing. Martin Křížvedoucí ekocentra, Ekocentrum Chaloupky Kněžice, Kněžice 109, 675 21 Okříšky. Samozřejmostí služeb centra je školení pro celý učitelský sbor na míru konkrétní školní zahrady, nabídka adekvátní literatury apod.


Užitečné odkazy:

Mohlo by vás zajímat: ONLINE SETKÁNÍ: Využití školních zahrad a pozemků – praktická ekologie

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND
Ilustrační foto:

Chris. Wikimedia.org : Harris Garden Walled Garden [online]. 2009-10-11 [cit. 2016-01-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harris_Garden_Walled_Garden.JPG>.