Nej… měsíce prosince

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ v měsíci prosinec (2015)…

Nejvíce zobrazované články

Cubanovy principy úspěšné reformy školství, autor: Bořivoj Brdička

Přehled zásad pro úspěšné zavádění změn do školství známého emeritního profesora Stanfordu, vědce na poli vzdělávacích technologií Larryho Cubana. Článek je součástí Učitelského spomocníka.

Jak definovat digitální gramotnost?, autor: Bořivoj Brdička

Článek na základě kurzu EMMA 21st Century Learning shrnuje existující způsoby definování digitální, mediální a informační gramotnosti a připomíná, že je třeba urychleně řešit naši domácí školskou politiku, která se touto zásadní a velmi aktuální oblastí vzdělávání zabývá naprosto nedostatečně. Článek je součástí Učitelského spomocníka.

Videokonference s neznámou třídou ve výuce angličtiny, autor: Mgr. Petra Boháčková

Videokonference pomocí Mystery Hangout nebo Mystery Skype je edukační hra, při které se dvě třídy z rozdílných zemí v domluvený den a hodinu sejdou a snaží se uhodnout, ze které země a ze kterého města je druhá třída. Domluvené setkání probíhá pomocí nástroje pro videokonference, kterými jsou Skype (Microsoft) nebo Hangout (Google). Během videokonference se používá angličtina. Aktivita se zdá být optimální pro rozvoj jak IT dovedností, tak i cizího jazyka.

Stanou se nám Finové nedostižným vzorem?, autor: Bořivoj Brdička

Druhá část popisu stávajících změn ve finském školství se věnuje aktuální reformě, která příkladným způsobem do výukového procesu implementuje digitalizaci. Článek je součástí Učitelského spomocníka.

Nejvíce komentované články

Informační technologie v mateřské škole – úvod, autor: Mgr. Hana Splavcová

Z komentáře: “Pracuji s dětmi na mezinárodním projektu v prostředí eTwinnig. IT nám slouží  jako podpůrný prostředek ve vzájemné spolupráci předškolních zařízení z různých zemí.”

Jak utratit 45 miliard dolarů aneb Co radí Reich Zuckerbergovi, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: “Já osobně jsem se dosud nesmířil s představou, že pro budoucnost našich dětí teď bude důležitější, co udělá jeden magnát se svými astronomickými zisky, než to, o co se často neúspěšně snaží demokraticky zvolená vláda.”

Nejvíce zobrazované DUMy

Vánoční stromeček, autor: RNDr. Michaela Ševečková

Testík s vánoční tematikou a překvapením nakonec je určen pro nejmladší děti a využívá možností programu Excel. Otázky si můžete upravit podle svých potřeb, mohou být na jakékoli jiné téma. Stačí je napsat na vyhrazené místo do pomocného listu.

Počítání s kočkou Mickou – číselné řady 0-10, autor: Mgr. Vendula Dovole

Číselná řada 0–5, 0–10. Na každém ze 4 listů je cca 10 různých velkých tiskacích písmen (využití pro genetickou metodu čtení). V každém písmenu jsou pak zapsaná čísla od 0 do 5, resp. od 0 do 10. Některé číselné řady jsou neúplné, špatně zapsané nebo jinak popletené. Žáci vyberou pouze ta písmena, která obsahují kompletní a správně zapsané řady čísel 0–5 nebo 0–10 a z nich složí slova. Vzniknou názvy koček či psů – návaznost na materiály Uvolňovací cviky s kočkou Mickou, Domino a kočka Micka, Co chybí kočce Micce? a Narozeniny naší Micky.

Hlásky a písmena, autor: Mgr. Věra Kundratová

Pracovní list je určen žákům 4. ročníku, ale může být využit i v nižších ročnících běžné základní školy. Při plnění zábavných úkolů si žáci hravou formou procvičují učivo hlásky a písmena, které přesahuje i do učiva ČJS a hudební výchovy.

Houby, autor: Zdeněk Hanzelín

Žáci se naučí poznávat některé druhy hub tak, aby se nezařadili do skupiny lidí přiotrávených nebo otrávených houbami.

Nejlépe hodnocené DUMy

Slabikohraní, autor: Mgr. Věra Kundratová

Pracovní listy jsou určeny k procvičování učiva slabika ve 4. ročníku hravou formou, ale mohou být využity také na ZŠ. Při vytváření úkolů byly využity mezipředmětové vztahy – ČJS, Hv.

Francie, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace pro práci na PC. Přílohou je pracovní list. Pro bezchybné zobrazení doporučujeme tento DUM spustit v programu Microsoft Office 2003.

Slabiky B, D, T (skládání slov, vybarvování obrázků), autor: Mgr. Oľga Gabrielová

Žáci si mohou obrázky nejdřív vybarvit. Pak je jejich úkolem rozstříhat jednotlivé slabiky ve spodní části pracovního listu a složit z nich odpovídající slova, která nalepí pod obrázek.

Napříč Afrikou – Po stopách Egu a Babu, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra k procvičení regionální geografie Afriky.

Nejnavštěvovanější diskuze

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

ONLINE SETKÁNÍ: Možnosti grantové podpory škol, aneb kde vzít peníze navíc

Co je to projekt a projektový rámec? Jak sladit zájmy žadatele a potřeby vyhlašovatele grantových řízení? Jak poznáme, že je pro nás žádost vhodná? Jaké jsou nejčastější chyby při sestavování žádostí? Na tyto a další otázky jsme hledali společně odpovědi spolu s lektorem Ing. Václavem Kuglerem.

 

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Zdroje ilustračních fotografií:

Gordon. flickr.com : Plugged In [online]. 2015-08-24 [cit. 2016-01-13]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: <https://www.flickr.com/photos/monkeymashbutton/20657010509/>.

MAJUL, Christine. flickr.com : Ground view of Amanitas Muscaria [online]. 2008-11-16 [cit. 2016-01-13]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/kitkaphotogirl/3032625201/>.