Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

ONLINE SETKÁNÍ: Proč je užitečné myslet pozitivně při vzdělávání | 20.5.2015 od 20:00

Středa 20. 5. 2015, 20:00

“Věříme, že po skončení webináře budete mít přinejmenším námět na přemýšlení, na reflexi vlastních postojů a postupů a v lepším případě také motivaci k seberozvoji s využitím doporučení a zkušeností, které v průběhu setkání zazní.“ říkají lektoři .

Anotace:

V tomto setkání vám nabízíme trochu neobvyklé téma. Pozitivní přístup při vzdělávání může vypadat jako hodně teoretická, možná idealistická myšlenka. Naše setkání však vznikalo postupně několik let a odráží naše ryze praktické zkušenosti s efektivitou případně neefektivitou vzdělávání související se základním nastavením vzdělavatele. V průběhu setkání vám předložíme argumenty vycházející jak z nejmodernějších poznatků pedagogiky a psychologie, tak z naší pedagogické činnosti s dětmi i dospělými. Ukážeme si, jak vnímá úspěchy i neúspěchy pozitivně nastavený pedagog a čím se liší od těch, kteří vidí problémy a selhání i tam, kde nejsou. Pokusíme se ukázat na příkladech, jak pozitivní myšlení ovlivňuje plánování, řízení i hodnocení výuky. Věříme tomu, že to vše povede k vašemu přesvědčení, že pozitivní tvůrčí myšlení je něco, k čemu stojí za to se přibližovat a co se dá do jisté míry i naučit.

Naše setkání je určeno především vám, učitelům a vedoucím školským pracovníkům. Přiznáváme, že hlavním důvodem, proč se s ním na vás obracíme, je přesvědčení, že pozitivní myšlení učitelů je mimořádně užitečné pro žáky. Setkání je zdarma.

Oba jsme měli v průběhu let, po která se věnujeme vzdělávání, mnoho příležitostí učit se od kolegů i od svých žáků a studentů. Naše přesvědčení o užitečnosti pozitivního myšlení ve vzdělávání pramení z pozorování mnoha situací, ve kterých byla možnost volby mezi pozitivní a negativní zpětnou vazbou, mezi pozitivním a negativním pohledem na věc, na problém, na situaci, na člověka. Pozitivní přístup se ukázal téměř vždy jako užitečnější.

Těšíme se na setkání ve středu 20. května ve 20:00 hodin.

Lektoři:

Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek


Užitečné odkazy: