ONLINE SETKÁNÍ: Gramotnosti ve vzdělávání | 28.1.2015 od 20h

Středa  28. 1. 2015, 20:00

V dalším ze série setkání vám lektorská dvojice Anna Doubková a Karel Tomek nabídne příležitost zamyslet se společně a v souvislostech nad často skloňovaným slovem gramotnost. Je to móda nebo významný signál? Jsou gramotnosti návratem k minulosti nebo bránou do budoucna? Jak rozumíme jejich významu v konkrétních souvislostech? Když mezi sebou diskutujeme o jednotlivých gramotnostech, mluvíme o tomtéž, rozumíme si opravdu nebo jen používáme tatáž slovní spojení pro úplně jiné myšlenky? Znamená rozvíjení gramotností změny v cílení i v procesu výuky nebo „to přece už dávno všichni děláme“?

V průběhu setkání si společně upřesníme, jaké je v současnosti pojetí gramotností u nás, které gramotnosti jsou již poměrně přesně vymezeny a které se objevují a postupně definují. Pokusíme se odpovědět na otázku, proč má smysl o nich přemýšlet společně i na úrovni školy a především, jaké možnosti máme pro jejich rozvoj ve výuce. Přiblížíme si důvody, které vedou k tomu, že se vzdělávací systémy více zaměřují na výsledky vzdělávání a co to znamená v denní praxi škol a učitelů.

Nabídneme zkušenosti a informační zdroje a samozřejmě vytvoříme prostor pro otázky, odpovědi, názory a zkušenosti účastníků. 

Věříme, že po absolvování webináře bude pro vás slovo gramotnosti méně provokující a rozčilující a více inspirující a motivující.Těšíme se vás na živo ve středu 28. ledna ve 20:00 hodin.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům všech stupňů škol, zástupcům vedení škol a školských zařízení, ale i veřejnosti, která se zajímá o současné trendy ve vzdělávání.
Setkání je zdarma.

Lektoři:

Karel Tomek a Anna Doubková


Užitečné odkazy: