ONLINE SETKÁNÍ: Problematika citování se zaměřením na školní prostředí

Středa 23. 4. 2014, 20:00

Přijměte pozvání na setkání, kde se seznámíme se základy problematiky citování obecně i citací ve výuce. Zaměříme se i na Autorský zákon (č. 121/2000 Sb.) ve vztahu k výuce a již zmíněným citacím. V průběhu si také ukážeme praktické ukázky citovaných materiálů a užitečné odkazy. 

Z připraveného obsahu vybíráme:

  • citování a citace – tvorba podle normy ČSN ISO 690
  • autorský zákon z pohledu citací
  • plagiátorství – co to je, jak mu předejít, detekce plagiátů

Setkání je určeno učitelům 1. i 2. stupně základních škol a učitelům všech typů středních škol, kteří ve výuce zadávají studentům samostatné písemné práce na odborná témata; a také těm, kteří tvoří své pracovní listy a prezentace.
Setkání je zdarma.

Lektorky: Mgr. Markéta Řehůřková a Mgr. Petra Šolcová – absolventky oboru Informační studia a knihovnictví FF MU. Jsou členkami projektu e:Citace. M. Řehůřková vede citační poradnu na Facebooku a věnuje se také výuce citací studentů středních škol. P. Šolcová spravuje citační poradnu portálu citace.com


Užitečné odkazy:                                                       

Mohlo by vás zajímat: