ONLINE SETKÁNÍ: Co je to projekt?

Srdečně Vás zveme na další podzimní setkání pod záštitou resortního úkolu Metodický portál, tentokrát na téma „Co je to projekt?“. Konat se bude 10. října 2012 v čase 20:00 – 21:00.

Projektová výuka je explicitně zařazena do RVP, aniž by bylo dále rozváděno, co projekt je. Příprava  učitelů v této oblasti se zpravidla sestává z teoretického úvodu do projektové výuky v některém z předmětů univerzitního základu, v oborových didaktikách však často zcela chybí.

Přestože se v současnosti do popředí dostávají konstruktivizmus, kooperativní a kolaborativní přístup ke vzdělávání, badatelsky orientované vyučování apod., málokdo si uvědomuje, jak všechny tyto vzdělávací strategie souvisejí s projektovým vyučováním. Na projektové vyučování tak bývá nahlíženo jako na přežitou metoda. Objevují se i názory, že jde o neefektivní „hraní si“.

Cílem semináře je ukázat, že projektové vyučování je stále aktuální vyučovací metodou, která ovšem vyžaduje také schopného, zkušeného a kreativního učitele, spoustu času, dostupnost ICT a v neposlední řadě i spolupracující třídu.

Program:

  • úvod
  • přednáška odborníka Teorie projektové výuky, kurikulární rámec, současné trendy
  • praktická ukázka aneb Co projekt je a co není? Jak na to?
  • závěr + diskuze
Lektoři:
PhDr. Martin Rusek
Mgr. Zdeněk Dlabola

Stáhněte si pozvánku a nabídněte webinář kolegům ve sborovně.

Kde můžete najít podrobnější informace k SETKÁVÁNÍ:
  • modul Diskuze: zeptejte se lektorů na to, co vás k tématu zajímá.
  • modul Digifolio: prohlédněte si kalendář a naplánujte si SETKÁNÍ s námi; podívejte se, jakým tématům jsme se věnovali v 1. pololetí.