Petr Chlebek: Mé postřehy v oblasti DUMů

Jde o edukativní přínos nebo o vynucenou aktivitu nezbytnou pro nákup vybavení?

V rámci povinné tvorby v „šablonách“ vzniká tak obrovské množství výukových materiálů, že prakticky není možné jim dát systém. Vize, že se jimi nahradí ty tradiční, je nesmyslná, jednak jde často o produkty, ve kterých není garantována návaznost, a dále tolik oblíbené prezentace a texty mají hodně rozdílný vzhled i uspořádání. (první postřeh)

Kolik DUMů bude mít vytvořenou metodiku, jak podle nich učit? Když si stáhnu nějaký kvalitní materiál z portálu RVP.cz, ani v případě velmi dobře zpracovaného produktu mi není vždy jasné, jak jej použít. (druhý postřeh)

Je možné, že jenom neumím DUMy vytvořené někým jiným správně didakticky „uchopit“, ale v čem je vlastně tajemství efektivity přípravy na výuku? V množství materiálů, jejichž prostudování mne stojí více času, než vytvoření vlastních? (třetí postřeh)

Myšlenka tvorby výukových materiálů špatná není. Vyžaduje ale systematický přístup a respektování pravidla, že méně je někdy více. V naprosté většině šablon něco vzniká a nejčastěji pomocí technologií. Základním pilířem jsou tudíž dostatečné ICT dovednosti učitelů, zejména u nových zařízení. Dalším kritériem jsou odborné znalosti, a to v oboru i v didaktice. Dále schopnost stanovit cíle pro výukový produkt a logické realizační kroky. Teprve takto připravený učitel má tvořit výukové materiály pro ostatní. Takže směr technologie – osobní rozvoj – tvorba by se neměl prohazovat. Funguje to tak? Spíše ne, neboť v předloženém procesu chybí prostřední článek. To nemluvím o potřebě plánování na úrovni vedení škol, tentokrát ani ne kvůli časovému harmonogramu (ten pravděpodobně je), ale hlavně z důvodu smysluplnosti vzniklých produktů vzhledem ke koncepci školy.

Převzato s laskavým svolením autora z jeho blogu Chytrák Tim.