Ponecháme dětem ideály nebo jim předložíme realitu?

Včera jsem se zúčastnila semináře na téma Finanční gramotnost na 1. stupni. Nechci tu popisovat co a jak paní lektorka, která měla mimochodem slušný přehled o věci, říkala, ale spíš se zamyslet nad tím, co bychom chtěli/měli říkat žákům z oblasti ekonomického vzdělávání.Tento termín zdůvodnila lektorka tím, že se vlastně jedná na 1. stupni o propedeutiku finanční gramotnosti, která se dětem v plné šíři rozvine na stupni druhém (srovnej návrhy standardů finanční gramotnosti, o kterých se nyní diskutuje zde na portálu).

Problém, nad kterým přemýšlím, byl nastíněn v druhé polovině semináře. Představme si tuto situaci: Děti mají nahlédnout na pozici prodavačky. Které chování je třeba ocenit?

  • Paní prodavačka si s dětmi povídá, podá jim sladkost, usměje se a nic po nich nechce.
  • Paní prodavačka se usměje, ale vyžaduje zaplacení plné částky za sladkost. Rozloučí se.

Děsí mne představa, že dětem ve 3. třídě budu bortit představu, že mohou lidé dávat něco někomu, aby mu udělal radost. Neumím si představit, že hodnotím jako lepší chování druhé paní prodavačky, protože se chová z hlediska ekonomiky zodpovědně. Když podobnou situaci měli okomentovat žáci vyššího ročníku na 1. stupni, ohodnotili jako ekonomicky přijatelnější chování druhé paní prodavačky. Takže je to v pořádku, děti na to přišly samy, aniž bych jim bušila hřeby do hlavy.

Neměli bychom našim žákům někdy nechat také prostor pro ideály a víru v dobro bez kalkulu? Nebo nakonec budeme přepisovat pohádky, kde je „oslíček Otřes se“ a čertovu švagrovi vymažeme kouzelný kabát, protože z hlediska ekonomiky státu je nemyslitelné, aby někdo takto devalvoval zásoby zlata?

PS: V žádném případě si neosobuji právo kritizovat různé přístupy k náplni výuky finanční gramotnosti; berte tento příspěvek jen jako povzdechnutí nad divnostmi okolo mne.

A co se kolem mě děje dál?

  • Těším se na PEPOUŠovo vlnobití, protože svou účast přislíbil pan B. Brdička. Mít možnost zeptat se erudovaného odborníka na cokoli je vždy zážitkem.
  • Mám divný pocit okolo žaludku, protože připravujeme online setkání k tématu Přípravné třídy. Pro nás všechny to bude premiéra, takže nervozita bude na všech stranách.
  • Čeká mne setkání s lidičkami, kteří mne denně nabíjejí na sociální síti Google+ (a ještě na portálu) a moc se na to těším