AKTUÁLNÍ TÉMA: Zvýšení platů učitelů o 20 %

AKTUÁLNÍ TÉMA: Žáci s odlišným mateřským jazykem

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší příplatky pro třídní učitele

AKTUÁLNÍ TÉMA: Společné vzdělávání (inkluze)

AKTUÁLNÍ TÉMA: Revize Rámcových vzdělávacích programů

Pedagogická komora – přihláška do spolku

Pedagogická komora – jak se zapojit…