AKTUÁLNÍ TÉMA: Zvýšení platů učitelů o 20 %

AKTUÁLNÍ TÉMA: Žáci s odlišným mateřským jazykem

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší příplatky pro třídní učitele

Pedagogická komora navrhla změny ve vyhlášce o inkluzi

MŠMT: Legislativní úpravy vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

AKTUÁLNÍ TÉMA: Společné vzdělávání (inkluze)

AKTUÁLNÍ TÉMA: GDPR

AKTUÁLNÍ TÉMA: Revize Rámcových vzdělávacích programů

Pedagogická komora – přihláška do spolku

Pedagogická komora – jak se zapojit…