Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

SuperDUM přichází!

Zřejmě pro nikoho jiného z naší rodinky by se nadal najít přiléhavější název než pro toho, který bude spojen s modulem digitálních učebních materiálů. DUMy jsou totiž jak raketa, která stoupá stále výš, jak také ukazuje nová vychytávka v DUMech, kterou dnes Ondřej zprovoznil. A tak když kreativci přišli s návrhem „Supermana“ okamžitě Tereza navrhla SuperDUMA a ten mu zůstal. A jak to tedy s modulem DUM a Superdumem je?

Ve scénáři ke spotu modulu se píše:SuperDUM

Upravený distingovaný profesionál v saku s kufříkem, který se proměňuje v SUPERDUMA. Je vždy tam, kde je třeba, vždy na dosah, stačí lusknout prstem. Z kufříku vytáhne vždy něco, co učiteli pomůže názorně odprezentovat látku nebo jinak podpoří hodinu. Kufřík SuperDUMA obsahuje pracovní listy, prezentace, audio a videoukázky, testy, křížovky, osmisměrky, obrázky, mapy, hry – pexeso, domino, AZ-kvíz , software. Kufřík může použít k promítání videa nebo jako reproduktor (pouští z něj video/audio ukázky).

Myslím si, že to přesně vystihuje to, proč je tento modul tak zajímavý a oblíbený. Prostě šetří práci! Ta myšlenka přišla po vyhodnocení první etapy předchozího projektu. Bylo jasné, že psaní metodik je náročné a pro mnohé učitele dokonce nezajímavé. Co se naopak jevilo životaschopně byly reálné přípravy, které již byly vyrobeny a které by bylo možné sdílet. Tak se zrodilo jádro nápadu, které následně bylo dopracováno. O vývoji jednotlivých částí se lze dočíst v blozíchMetodiky z let 2008, které vývoj doprovázeli.

Velmi důležitým počinem bylo ovšem to, že spolu s vlastním úložištěm materiálů vzniklo prostředí, které počítalo s aktivním vstupem uživatelů. Jednalo se o hodnocení, komentáře a také blogovací prostor. Portál tak vystoupil prvním krokem z oblasti webu 1.0, který je pouze jednosměrný. Byli jsme plni očekávání, jak na to učitelská veřejnost zareaguje. Po zkušenostech komentářů na stránkách jiných serverů jsme byli připraveni na leccos. A kupodivu se žádné černé předpovědi nenaplnily. Naopak se ukázalo, že učitelé prostředí přijali velmi dobře a kultivovaným způsobem jsou schopni se o věcech bavit a poskytovat si zpětnou vazbu.

Ještě v jednom směru byla část portálu vlaštovkou. Samotným publikováním materiálů. Byla to v zásadě revoluce. Články se od začátku projektu přijímaly klasickou cestou tedy jako textové dokumenty mailem. Bylo však zřejmé, že pokud v něčem potřebujeme do budoucna něco zefektivnit, tak je to právě tento způsob fungování. Díky zdatnosti realizačního minitýmu DUMů, se tak povedlo vytvořit editační prostředí, které umožnilo pracovat uživatelům on-line. Autoři tedy nic neposílali mailem, ale jednoduše se zaregistrovali a vstoupili do speciálního prostředí, kde zaklikali potřebné kolonky a materiál nahráli. A pak se vše již posouvalo automaticky a přehledně v systému. Zde byla také jedna velká obava. Budou učitelé ochotni na tento způsob přistoupit? A hle, nebyl problém.

Oboje dokazuje, že pokud se nabídne něco, co je smysluplné a ulehčí či nabídne přijatelné řešení, tak si všichni zvyknou. Díky těmto zkušenostem bylo pak možné přemýšlet o změnách, která je zapotřebí udělat v dalších částech portálu a která přispějí k jeho proměně. Ale o tom v dalších částech seriálu o portálové rodince.

Nebylo by dobré jen říkat, že se vše podařilo. Určitě jsou místa, která drhly a drhnou. Jedním z nich je v zásadě sama populárnost systému. V tuto chvíli se za leden 2010 přijmulo přes 400 materiálů a naše kapacita je uveřejňovat měsíčně něco kolem 150-200 materiálů. Z čehož jasně vyplývá, že si autoři docela počkají, než se jejich materiál zveřejní. Dalším bolavým místem jsou typy uveřejňovaných materiálů. Od samého začátku jsme „kritizovaní“ z to, že neuveřejňujeme přípravy pro interaktivní tabule. Důvod je vcelku zřejmý. Naší filozofií je, že každý DUM je dobré přizpůsobit daným žákům, což je ale i jedním ze základních kamenů reformy, který je zde dotažený do konkrétní podoby. Tudíž nechceme uveřejňovat materiály, které jsou vázány na software, který si musí učitel či škola pořídit, aby si jej mohli upravit (vím však, že v tomto bodě mohu být brán za slovo v případě audio-video materiál). Je to dobře, špatně? Nechť si každý odpoví dle své úvahy… Jednou z velmi diskutovaných věcí je kvalita jednotlivých materiálů. Je zde i otázka jaké materiály zveřejňovat, zda jen ty vytvořené učiteli nebo i ty, které poskytne nějaká organizace.  A dalo by se zřejmě pokračovat dále. Rozhodně budeme rádi za názory a připomínky, které nám napoví kudy se ubírat.

První z učitelské rodiny je tedy odhalen. Pan Superdum je fešák, který nabízí pomocnou ruku a přitahuje pozornost svoji multifunkčností. Věřím, že se mu bude nadále dařit tak dobře jako doposud a bude nám prošlapávat cestu v různých novinkách, které se následně budou moci využívat někde jinde.

A co vám přijde na DUMech dobré a naopak, co vám přijde nezajímavé?