Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Promrhali jsme miliony aneb Jak zaujmout

Dva týdny před pořádáním konference Digitální učební materiály v pedagogické praxi aneb Pomáháme si růst jsme rozeslali tiskovou zprávu na více než osmdesát adres vybraných novinářů. Jednalo se především o novináře, kteří se věnují školství a vzdělávání, a se kterými VÚP průběžně komunikuje a zároveň několik novinářů z oblasti IT, zejm. z internetové publicistiky. Téměř všechny e-maily byly doručeny, nicméně na zprávu před konáním konference nikdo nezareagoval.

Samotná zpráva vysvětlovala důvody pro organizování konference, význam elektronických učebních materiálů, program, jména řečníků atp. Zaujmout novináře se nám evidentně nepodařilo. Pár novinářů (Česká televize a Učitelské noviny) nás kontaktovalo, ale až týden po konferenci.

Přemýšlel jsem, zda je nezájem dán obsahem, formou či nevhodně zvoleným způsobem. Zdali jsme zvolili vhodný způsob.

Zatím největší návštěvnost přinesl Metodickému portálu článek redaktora deníku Právo, který bez hlubší znalosti problematiky kritizoval finanční stránku projektu Metodika. Návštěvnost vzrostla čtyřnásobně oproti běžnému stavu. O vyhraněnosti článku svědčí i reakce ve formě vydaných článků, které se na webu rychle objevily, viz http://www.vuppraha.cz/aktualita/1/106.

Negativní reklama tedy evidentně funguje. Naše příští tisková konference by se mohla jmenovat „Promrhali jsme miliony. Posuďte sami“. To by jistě nějaké novináře zaujalo.