Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Proč tento blog?

Naším cílem je vytvořit kolem Metodického portálu komunitu učitelů, která bude sdílet příklady dobré praxe. Zkušenosti ukazují, že pro vznik komunity je zásadní obsah. Tím jsou v našem případě příspěvky autorů na Metodickém portálu a DUMy (Digitální Učební Materiály). Pro vznik opravdové komunity je ale potřeba daleko více. Proto budeme postupně přidávat další a další fičurky (z anglického features), které se osvědčily na jiných serverech. Jednou z nich je blog. Naším záměrem je umožnit blogovat všem registrovaným uživatelům. Proto si to v tomto prostředí chceme na vlastní kůži nejdříve vyzkoušet sami.

Druhým důvodem pro vznik tohoto blogu je snaha dát neformálním způsobem možnost nahlédnout do naší vývojářské kuchyně. Jedním ze specifik úložiště DUMů je jejich garantovanost – všechny zveřejněné příspěvky procházejí obsahovou, didaktickou a jazykovou recenzí. V kontrastu s tím bude tento blog. Bude jistě zajímavé sledovat, zda se tento kontrast bude dařit udržet.

Dalším důvodem pro tento blog je, že se zde budeme postupně snažit popisovat a vysvětlovat některé funkce. Půjde tedy o jakýsi návod či manuál pro zvídavé čtenáře mající zájem o seznámení se s popisem technického řešení. Chce se mi napsat pro hračičky (kterými jsme samozřejmě i my), ale budeme se snažit vyjadřovat se co nejvíce srozumitelně, tedy pro všechny.

Posledním důvodem, proč tento blog chceme psát, je snaha zaujmout média, zejména ta odborná (pedagogická a informačně technologická). K této problematice se ještě vrátíme.