Nové moduly na rozloučenou

Tento týden se nám portál RVP.CZ nenápadně rozrostl hned o dva nové moduly. Všimli jste si, které to jsou? První z nich je dlouho očekávaný modul AudioVideo, který v sobě integruje všechny publikované soubory s audio a video obsahem. Učitelům se tak dostává k využití „učitelský Youtube“.

Modul zatím není otevřen pro příjem Vašich autorských videí a audio souborů, ale technologie pro příjem je v modulu již integrována. Bude-li zájem a budou-li prostředky pro zaplacení pracovní síly a zaplacení recenzentských honorářů, jistě pro Vaše soubory modul otevřeme.

Dalším novým modulem je Evropské jazykové portfolio (EJP), který vznikl ve spolupráci s Krajským vzdělávacím centrem a jazykovou školou Plzeň. Krajské vzdělávací centrum vyvinulo v rámci IPo projektu Evropské jazykové portfolio v praxi a otestovalo nástroj pro sebehodnocení jazykového vzdělávání žáků i dospělých. Tento nástroj je stěžejní pro celý modul a vstup do něj naleznete na titulní straně. Modul obsahuje také metodickou podporu a popis referenčního jazykového rámce. Postupně bude doplněn o další podpůrné materiály a cvičení.

Věříme, že se Vám oba moduly budou hodit a že je využijete ve své pedagogické praxi.