Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Dějepis a matematika pro cizince

META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání migrantů v ČR.   Kromě Poradenského a informačního centra pro mladé migranty (PIC), které je určeno mladým cizincům od 6 do 39 let a které pomáhá migrantům, kteří chtějí prostřednictvím vzdělání dosáhnout lepšího pracovního uplatnění a tím i snazší integrace do české společnosti, se META věnuje i pedagogickým pracovníkům. Ty se snaží podporovat v nelehkém úkolu začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému.
Kromě již spuštěného informačního portálu ww.inkluzivniskola.cz , na kterém najdete mnoho informací týkajících se vzdělávání cizinců, se META věnuje i asistenci žákům-cizincům na vybraných školách, ze které brzy vzniknou metodické materiály pro výuku i asistenci samotnou.
Navíc bychom rádi vytvořili i metodiky pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v jednotlivých předmětech. Od září 2010 by měly vzniknout expertní skupiny na předměty dějepis a matematika, ve kterých by měli vyučující těchto předmětů, metodici a učitelé češtiny jako cizího jazyka možnost vytvořit strategie pro práci s těmito žáky. Expertní skupiny se budou scházet jednou do měsíce.
Pokud by Vás tato aktivita zajímala a chtěli byste se stát součástí našich expertních skupin, jste učitelé matematiky nebo dějepisu, ČJCJ či metodici a máte zkušenosti s žáky-cizinci na našich školách, neváhejte nás kontaktovat zasláním životopisu na titerova@meta-os.cz .
Činnost sdružení META je financována z Evropského sociálního fondu (ESF) a Hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra prostřednictvím Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Za META tým

PhDr. Kristýna Titěrová