Od současnosti k budoucnosti (v naší školičce)…

Chtěla jsem začít psát svou reakci na 7. a 8. týden…jako první mne však upoutala aktualita o ukončení práce portálu RVP k 6.1. 2012, nevěřícně hledím na obrazovku a i když na videokonferenci informace z úst pana Brdičky zazněla, stále se mi nechce věřit. Tolik perfektních informací, nápadů, práce, inspirace pro mnoho učitelů. Chce se mi obyčejně zakřičet: Proč? Jak to tedy vlastně je se systémovostí a vzdělávací politikou státu pro 21. století?Odpověď zná jistě každý z nás, kdo se ve školství už pár let pohybuje…smutné!

Přemýšlím o současnosti a vzdělávacích technologiích v naší školičce. Opravdu hektické čtvrtletí. Díky penězům z projektu EU se podařilo vybavit 21 učitelů – tvůrců DUM  notebooky, máme novou multimediální učebnu s interaktivní tabulí a deseti notebooky ( zatím 🙂 ), v další třídě je nový dataprojektor s ozvučením a plátnem a v hudebně nové elektronické varhany pro náš dětský sbor. Školení jsme pořádali sami pro sebe, abychom další prostředky ušetřili. Vznikají krásné učební materiály pro děti, učitelé si je předávají. Učíme se dané možnosti využívat v maximální možné míře k vzdělávání dětí i zlepšení své práce. Přežili jsme SCIO testování, odeslání dat do matriky . Společně přemýšlíme , jak dál, vytváříme si takový malý“ HORIZON REPORT 2011″.

Období

Naše vize

1 rok – nová multimediální učebna- doplnění PC do první učebny

– vybudování úložiště DUM

– vybavenost učitelů PC 1:1-  další školení (všichni učitelé si zvyknou na multimediální tabuli stejně jako  na obyčejnou s křídou)

2-3 roky – elektronické čtečky knih  ( nejméně 10)-  dataprojektor do pěti tříd
5 let – přestavba půdních prostor na novou PC učebnu ( naše sci – fi)

computer_5A dále budeme sledovat všechny ICT novinky a aspoň s nimi děti seznamovat, pokud nám na ně nebudou stačit finanční prostředky.Dost možná nás s nimi budou seznamovat děti a my budeme naslouchat.

Budoucnost využívání ICT technologií ve vzdělávání je v učitelích , v jejich zápalu, nasazení, chuti objevovat stále nové věci, předávat je kolegům i dětem. Vím, bez finančních prostředků a jasně nastavených pravidel jde vše hůř. Také občas propadám skepsi, ale jen na chvilku. Můj soukromě-pracovní HORIZON je jasný. Sehnat další finanční prostředky na vybavení i odměny, vytvořit učitelům klid na práci a zapalovat, zapalovat, zapalovat až budou i další hořet. Zapálí přece dál ten, kdo hoří.

Všem v kurzu chci poděkovat za velké množství inspirace. Výborná zkušenost. Děkuji!