Testování a využití dat

Ve svém příspěvku se pokusím na testování podívat ze dvou různých pohledů.

Žáček a testování( a to v první řadě!):

Právě v těchto dnech proběhne na naší škole testování žáků devátého ročníku v rámci projektu Stonožka. Proč vlastně chceme děti testovat? Chceme , aby získaly pohled, jak na tom jsou se svými znalostmi ve srovnání s poměrně velkým počtem svých vrstevníků a zároveň chceme dát dětem možnost, aby si „nanečisto“ vyzkoušeli svůj „přijímačkový den“. Děti motivujeme už před samotným testováním tak, že je dobré mít srovnání, pokud se stejnou skupinou žáků půjdou k přijímacím zkouškám a vzhledem k tomu, že výsledky budeme znát v lednu, je čas případné neúspěchy do dubna napravovat a vylepšovat v rámci individualizovaných hodin českého jazyka a matematiky. Učíme tedy děti pro testy? Myslím, že ne. Musíme je však připravit i na situaci, která je potká , bez ohledu na skutečnost, jestli se nám dané testování líbí nebo ne.

Učitel a testování:

….I když právě ve Washingtonu používaný evaluační program učitelů IMPACT je založen (50%) na výsledcích plošného testování, jenž je dodnes prováděno na papíře. čtení a matematika jsou takto ověřovány ve 3. až 8. ročníku u všech žáků každý rok. Pokud některý učitel 2 roky po sobě nedokáže zajistit , aby se průměr jeho žáků během jeho působení zlepšil, dostane výpověď…

….Využití získaných dat byť jen k částečnému hodnocení schopností učitele je mimořádně problematická záležitost. Nelze pracovat s absolutními výsledky, je třeba hledat přidanou hodnotu….( B. Brdička, Skutečné možnosti využití daty řízeného školství)

Pro většinu učitelů je testování jakýmsi strašákem: Uspějí moji žáci?Jak své výsledky přijmou? Co se vlastně bude porovnávat? Co je to ta přidaná hodnota? Jak vyhodnotí výsledky testování vedení školy?Jak se na něj budou tvářit rodiče? Bude mne někdo v budoucnu odměňovat za tyto výsledky? Bude to vůbec spravedlivé?Kdo a kdy nastaví evaluační program učitelů zcela oficiálně? Jde to vůbec?

Prokousat se všemi daty, která po testování obdržíme, tak to je běh na delší trať – jistě znáte:-). Posoudit spravedlivě učitele podle výsledků testování mi připadá jako věc téměř nemožná. A na co tedy klademe hlavní  důraz u nás? Společně s učiteli porovnáváme výsledek (percentil) v testu studijních předpokladů s výsledkem v MA a ČJ.  Výsledky v MA a ČJ by měly být lepší, to znamená, že jsme studijních předpokladů žáka dokázali využít. Dále se zabýváme tím, jak dopadla skupina našich “ jedničkářů“, „dvojkařů“…jestli nejsou děti naší školy známkově podhodnoceny nebo naopak vzhledem k výkonům v celé zkoumané skupině. Rozbory jednotlivých úloh probíhají v rámci předmětových komisí atd…Myslím, že ani tak nedokážeme všechna data dostatečně využít.

 A dodatek:

🙁 nemáme tolik ICT kvalitní techniky, aby mohlo testování probíhat on-line.

A ještě dva tipy pro ostatní :

http://www.kvalitaskoly.cz/

http://nuov.slamka.cz/nuovckk_portal/