U vypisování poznámek z textu by měli žáci přemýšlet

Jak učit žáky klást otázky k učivu aneb Poznámky ve stylu Cornell, verze 2.0