Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Bloomova digitální taxonomie, difuzní modely a standardy (RVP_VT21)

 

V souvislosti se státními maturitami konečně začala široká pedagogická veřejnost diskutovat o problému, který vznikl se vstupem RVP do českých základních a středních škol. Každá škola si vytvořila svůj ŠVP, výstupy jednotlivých škol nebylo možné poměřovat, oblíbenými testy SCIO neprocházeli všichni žáci, ani víceletá gymnázia nemohla ukázat, že vybírají jen ty nejlepší (v době slabších ročníků se „bralo, co bylo“). Až letos se oficiálně při státní maturitě ukázalo, jak propastné jsou rozdíly mezi znalostmi jednotlivých žáků a současně, resp. už o něco dříve se začaly na oficiálních místech řešit tzv. standardy. Popravdě, to, co jsem měla možnost shlédnout pro vzdělávací oblast ČJL, mě příliš neoslovilo.

Ale při studiu jednotlivých článků dr. Brdičky pro svoji práci jsem narazila na zajímavý odkaz, který lze považovat za možnou inspiraci pro tvorbu standardu v oblasti ICT a další vzdělávacích předmětů.  Pro praxi učitele českého jazyka shledávám jako potřebný např. difuzní model žáka-blogera (níže v českém překladu) sestavený kanadským učitelem Clarencem Fisherem:

 

1
začátečník

2
způsobilý

3
pokročilý

4
expert

Kvalita psaní

 

– příspěvek nemá žádný styl ani přínos     

– nedává žádnou novou informaci k tématu

– špatně organizován

– příspěvek má částečně styl i přínos     

– dává novou informaci k tématu

– špatně organizován

– příspěvek je do jisté míry napsán zajímavým stylem a s určitým přínosem     

– dává novou informaci k tématu nebo je reflektivní

– dobře organizován

– napsán zajímavým stylem a s daným přínosem     

– velmi informativní nebo hluboce reflektivní

– dobře organizován

Prezentace

 

– hodně překlepů a gramatických chyb     

– díky špatnému formátování je těžko čitelný

– několik překlepů a gramatických chyb     

– díky špatnému formátování je těžko čitelný

– zřídka překlepů a gramatické chyby     

– mohl by být trochu lépe formátován, aby byl lépe čitelný

– bez překlepů a gramatických chyb     

– díky bezvadnému formátování je příspěvek zajímavější a lépe čitelný

Multimédia

 

– žádná multimédia – 1 multimediální příloha – několik multimediálních příloh -více multimediálních příloh     

-multimédia přináší příspěvku novou informaci nebo perspektivu

Komunita

 

– žádné odkazy     

– příspěvek nemá štítky ani kategorie

– jeden či více „jednoduchých“ odkazů     

– příspěvek může být kategorizován nebo opatřen štítky

– několik odkazů, které pomáhají čtenáři s porozuměním     

– příspěvek může být kategorizován nebo opatřen štítky

– několik odkazů, které pomáhají čtenáři s porozuměním     

– příspěvek je plně kategorizován a opatřen štítky

 

 

Když spojíme revidovanou Bloomovu taxonomii Bloomovu digitální taxonomii, jejichž možné aktivity jsou pro lepší srozumitelnost vymezovány tzv. činnostními slovesy, lze zvolenou činnost zařadit podle jednotlivých aspektů do tabulky taxonomie výukových cílů, které jsou v rámci znalostní dimenze přesně definovány. Níže nabízím k zamyšlení následující příklad:

V dimenzi kognitivního procesu činnost zapamatovat pro znalostní dimenzi správa oblíbených odkazů / záložek.

Dovedu si dost dobře představit, že takto budou definovány jednotlivé stupně v rámci dimenze kognitivního procesu. Sice je už nyní  zřejmé, že se v současném rychle se rozvíjejícím IT světě budou jednotlivé položky neustále přesouvat, ale mně, jako učiteli, takto nadefinované hranice, co by měl žák pro daný stupeň poznání umět, vědět, jsou docela důležité.

 

DIMENZE KOGNITIVNÍHO PROCESU

ZNALOSTNÍ DIMENZE

1. Zapamatovat

Správa oblíbených odkazů / záložek

A.     

Znalost faktů

Přidává odkaz na webovou stránku do lišty záložek (neuvádí žádný štítek ani komentář). Záložky nejsou strukturovány ani jinak organizovány.     

 

B.     

Konceptuální znalost

Přidává odkaz na webovou stránku do lišty záložek (neuvádí žádný štítek ani komentář). Záložky jsou strukturovány do složek, které jsou vhodně pojmenované.Přidává odkaz na webovou stránku do sdílených záložek v rámci sociálních sítí (občas přidá štítek nebo komentář).     

 

C.     

Procedurální znalost

Přidává odkaz na webovou stránku do sdílených záložek v rámci sociálních sítí (k odkazům uvádí štítky – někdy v sg., někdy v pl., tzn. nejsou 100% účinné, systematicky přidává komentáře). Štítky jsou ve většině případů vhodná klíčová slova, komentáře jsou jednoduché.
D.     

Metakognitivní

znalosti

      

Přidává odkaz na webovou stránku do sdílených záložek v rámci sociální sítě, doplňuje detailní a přínosný komentář a vhodná klíčová slova. K duplikaci tagůdochází výjimečně. V záložce nemá odkazy na neplatné webové stránky.