Něco úvodem

Pracuji v Krajském zařízení pro DVPP a informačním centru, Nový Jičín, příspěvkové organizaci. Mým úkolem je posílit DVPP v oblasti využívání ICT ve výuce a v chodu škol v Moravskoslezském kraji.

V našem kraji je cca 18 tis. pedagogů, proto jsme pro jejich vzdělávání společně se 20 základními a středními školami vytvořili síť informačních center Moravskoslezského kraje (ICeMSK http://www.kvic.cz/icemsk/), kde nabízíme metodickou pomoc, realizujeme kurzy, poskytujeme konzultace. Vše pro oblast využití ICT ve školách.

mapa ICeMSK

Abychom tuto činnost školám maximálně zpřístupnili, financujeme ji v současné době z projektů (Perspektiva 2010 http://www.kvic.cz/projekty/perspektiva/, Elektronická školička http://www.kvic.cz/projekty/elektronicka_skolicka/) a tedy nabízíme zdarma prakticky na celém území našeho kraje.