RVP_VT21 Můj blog

Nikdy jsem si nemyslele, že si povedu svůj vlastní blog, ale člověk míní a povinnost volá 🙂 Takže od nynějška se pokusím prezentovat některé své názory, zejména v oblasti moderních vzdělávacích technologií,  k potřebě kurzu Vzdělávací technologie pro 21. století.