Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Příroda a ekosystém v předškolním vzdělávání

Náš svět se skládá ze sítě a propojení všech živých i neživých organismů. Děti se naučí tomuto společenství porozumět a umět hledat vazby nejen v potravním řetězci. Aktivity jsou zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost. Cílem je, aby si děti při každodenních pobytech v přírodě všímaly, kde co nově roste, kam kdo nakladl vajíčka, kdo může být pro koho potravou, … Prostředím pro realizaci může být jak příroda, tak třída v mateřské škole.
Celý zajímavý článek včetně příloh k využití najdete na této adrese:
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/22786/PRIRODA-A-EKOSYSTEM.html/.