Seznamujeme EMU s pracovními skupinami místního akčního plánování

Určitě jste slyšeli o projektech MAP (místního akčního plánování), které nabízejí aktivity učitelům MŠ a ZŠ, zřizovatelům škol, rodičům a dalším aktérům ve vzdělávání. V rámci NPI ČR se podpoře MAPů věnuje náš sesterský projekt IPS SRP. Na setkáních projektu SRP s příjemci IPo MAP jsme v únoru 2021 jako PPUČ představovali mimo jiné systém „Elektronické materiály EMA.RVP.CZ“, který je součástí Metodického portálu RVP.CZ. Prezentace ze setkání je dostupná ke stažení ZDE.

Něco málo k EMĚ? Jsme nadšení, že při činnostech pracovních skupin MAPů a při akcích s učiteli objevujete v území skryté podklady podpory učitelů, pracovní listy, videonávody, metodiky, prezentace a další podpůrné materiály. Pokud chcete, aby se odkazy na materiály neutopily v propadlišti dějin, stačí jednoduché tři kroky:

  1. Pozvěte někoho za Váš MAP k registraci na Metodickém portálu RVP.CZ.
  2. Doporučte mu uspořádání kolekce z doporučených materiálů do svého uživatelského profilu.
  3. Vybrané či všechny části kolekce můžete rovnou předat EMĚ, bude ráda; ihned vznikne prostor k hodnocení a sdílení samotných materiálů; odkaz na kolekci nám pošlete na ppuc@npi.cz.

EMA se ráda seznamuje i s konkrétními jednotlivými materiály, které může systému předat kdokoliv z uživatelů Metodického portálu RVP.CZ. Pokud někdo dodá EMĚ tabulku s několika povinnými údaji o materiálech (vzor ke stažení zde), stačí poslat na ppuc@npi.cz a my EMĚ předáme.

Materiály samotné nestačí. Teprve Vaše názory a hodnocení dají váhu dobrým materiálům, které pak více učitelů může používat. Například materiály na čtenářskou gramotnost, na matematickou nebo digitální gramotnost.

Už máte svou první kolekci na RVP.CZ?