Nový RVP ZV schválen

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Nový RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje na úroveň klíčové kompetence.

Vše, co potřebujete vědět o aktuálních revizích Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, najdete na webových stránkách https://revize.edu.cz/.