Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Čtenářské kufry v knihovnách na území ORP Valašské Klobouky

Projekt Místní akční plán (MAP), který je zaměřen na rozvoj mateřských a základních škol na Valašskokloboucku, umožnil vybavit čtyřmi čtenářskými kufry daných zaměření 5 knihoven na tomto území. Hlavním úkolem kufrů je prohlubování a rozvoj zejména čtenářské gramotnosti dětí. Zdrojem inspirace pro nás byla Krajská knihovna ve Zlíně, která podobnými kufry zaměřenými na různá témata disponuje s velmi pozitivními ohlasy.

V projektu MAP jsou zřízeny čtyři pracovní skupiny, které se zabývají čtenářskou a matematickou gramotností, financováním a rovnými příležitostmi ve školách. Tyto skupiny tvoří pedagogičtí pracovníci z území Valašskokloboucka. Právě paní učitelky z pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost iniciovaly vznik čtenářských kufrů. Několikrát jsme se sešli s knihovnicemi z knihovny Valašské Klobouky, které poukázaly na stěžejní oblasti pro vzdělávání dětí a pomohly nám tak vytvořit jednotlivá zaměření kufrů. Tyto kufry jsou umístěny celkem v 5 knihovnách, a to ve Valašských Kloboukách, Vlachovicích, Vysokém Poli, Újezdě a Štítné nad Vláří. Jejich zaměření je následující:

  • Kufřík předškoláci
  • Logopedický kufřík
  • Kufřík pro začínající čtenáře
  • EVVO kufřík

Klíčovým bodem pro projekt MAP bylo vytvořit takové pomůcky, které dětem pomohou v trénování oblastí, kterým se potřebují více věnovat i mimo výuku hravou formou. V každém kufru tak lze najít knihy a materiály spojené s danou tematikou, ale rovněž hry, poznávací karty, puzzle, pexesa, skládačky a další studijní pomůcky k procvičení nabytých dovedností.

Do budoucna je plánováno dovybavit těmito kufry i ostatní knihovny na našem území, aby se tyto pomůcky dostaly ke všem dětem na území Valašskokloboucka.

Ing. Hana Plšková