Jak pracovat s dětmi v mateřských školách v době distančního vzdělávání

Krátký článek, který se zabývá problematikou pravidel při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Dozvíte se, co to pro praxi v mateřských školách znamená, a najdete v něm mimo jiné konkrétní tipy a rady, jaké činnosti předškolním dětem při výuce na dálku nabízet.
https://www.npi.cz/aktuality/distancni-vzdelavani-v-materske-skole