Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Čtení, to je zábava

Webinář zaměřený na rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni základní školy vedli lektoři Jovanka Rybová a Tomáš Koten. Zaměřili se na aktivity, které napomáhají rozvíjení důležité složky čtenářské gramotnosti, tedy vztahu ke čtení. Jednalo se o činnosti vedoucí k rozvoji slovní zásoby, které napomáhá doslovnému porozumění textu. Zmíněna byla problematika vlastního výběru knih žáky, jejich přiměřenost a vzájemné sdílení přečteného.

Celým webinářem se prolínal motiv tematické (projektové) výuky a možného propojování vzdělávacího obsahu napříč vzdělávacími oblastmi. I to je jedna z důležitých podmínek, která rozvoji gramotností u žáků napomáhá.

Pokud byste chtěli také načerpat inspiraci, můžete webinář zhlédnout ze záznamu.