Učme se prvouku při hře domina

Domino, hru, kterou všichni známe – zaujalo mne, jak skvěle se dá využít číslicového domina ve výuce prvouky. Tohle by mne nenapadlo! A co vás?

Že prvouka je jen o přírodě, historii, společnosti? NE! Je ideálním předmětem pro rozvoj gramotností! A k čemu je takový rozvoj? Aby žáci uměli své znalosti propojovat a neužívat je pouze izolovaně! Jak na to? Tak co třeba domino? Stačí využít principu klasického domina s tím, že místo obvyklých teček využijeme neúplných vět, obrázků a číslic.

Žáci musejí věty správně pročíst, pochopit jejich význam, aby dokázali přiřadit správnou odpověď formou číslic, obrázků. Hravá forma umožňuje samostatně i ve skupině řešit danou situaci a zdůvodňovat své rozhodnutí. Celou aktivitu můžeme rozšířit o další neúplné věty, které žáci vytvářejí sami, nebo ve dvojicích. Pro žáky nadané je to zajímavý úkol, pro žáky se SVP lze připravit věty jednodušší, kratší. Celá tato aktivita nám navíc zaručí procvičení i opakování toho, co se žák v 1. období naučil.

Doporučení na závěr: nebojte se toho! vyzkoušejte to. A domino lze navíc zalaminovat, aby se dalo využívat vícekrát. A ještě nápad: pokud byste pracovali s žáky z vyšších ročníků, mohou karty připravit právě oni. Není to skvělé propojení spolupráce žáků nižších a vyšších ročníků?

Materiál: Domino – prvouka (1.–3. r.)