Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Banka Academia, a.s.

členové fiktivní bany
členové fiktivní bany
praconí nasazení
praconí nasazení

BANKA ACADEMIA

Banka Academia je fiktivní banka, která byla založena v roce 1995 při Bankovní akademii – Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole, a.s. za účelem poskytování základních bankovních služeb a produktů:
1. zakládání běžných účtů,
2. provádění bezhotovostního platebního styku,
3. emise fiktivních bankovek pro uskutečňování hotovostního platebního styku a to fiktivním firmám pracujícím na různých středních školách po celé České republice, ale i v zahraničí.
Všechny fiktivní firmy jsou řízeny ústředním orgánem, kterým je centrum fiktivních firem (CEFIF) při NÚOV v Praze. CEFIF svou činností simuluje veškeré orgány státní moci, včetně pojištění a soudů.

Banka Academia je jednou z pražských bank, která disponuje reálným bankovním informačním systémem a to právě proto, aby byla co nejblíže reálné skutečnosti.
Ve spolupráci s příslušnou firmou byl zvolen v minulosti informační systém Derby, jehož ověřovací provoz trval několik měsíců. V současné době fiktivní banka pracuje s novým informačním systémem, který je vybavený mnoha novými podpůrnými programy a funkcemi umožňující lepší a rychlejší poskytování bankovních služeb fiktivním firmám.

Bankovní akademie, a.s. se prostřednictví fiktivní banky snaží studentům ukázat provoz skutečné banky co nejvěrněji a umožňuje tak vybraným studentům po dobu dvou let aplikovat získané teoretické poznatky do fiktivní praxe, kde si mohou na vlastní kůži vyzkoušet téměř skutečný provoz banky se všemi jejími úskalími, které přináší každodenní život.

Mnoho z nich si uvědomilo, že realita nebude žádná procházka růžovou zahradou, ale naopak tvrdý oříšek. Na vlastní kůži mohou své zkušeností z vyučovacích hodin využít a aplikovat na mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se koná každoročně na výstavišti v Praze – Holešovicích.

Je nutné podotknout, že fiktivní banka umožňuje studentům se dostatečně připravit na tvrdou realitu v současných tržních podmínkách.

K přednostem Banky Academia také patří, že prostřednictvím CEFIF udržuje kontakty s centrálami a firmami nejen v České republice, ale také v zahraničí.
Studenti tak mají možnost v rámci korespondence se zahraničím ověřit si a v praxi procvičit své jazykové znalosti především z anglického a německého jazyka.

Pro přiblížení uvádím všechny funkce prováděné současnými zaměstnanci fiktivní banky Academia včetně možností samostatné práce jednotlivých fiktivních firem s bankovním programem v rámci internetbankingu.

Činnosti prováděné zaměstnanci fiktivní banky:

1. Zakládaní běžných účtů
2. Rušení běžných účtů
• Úroč ení účtu 0,2%
• Vedení účtu 40,- Kč
• Hotovostní transakce 10,- Kč
• Příkazy k úhradě 2,- Kč

3. Bezhotovostní platební styk
• platební příkaz – hromadný, jednotlivý
• trvalé příkazy neprovádíme, firmy ho nevyužívají
• šekové operace – pouze jako platební prostředek

4. Hotovostní platební styk
• Vkladové operace – prostřednictvím pokladní složenky
• Výběry hotovostí – prostřednictvím výběrního lístku

5. Možnosti nahlížení do všech účtů fiktivních firem a jejich úpravy, zasílání výpisů (pouze elektronicky, ve výjimečných případech poštou) měsíčně, také po jednotlivých platbách na vyžádání (většinou si fiktivní firmy tisknou samostatně).

B) Činnosti prováděné fiktivními firmami:

1. Možnost přístupu do programu pomocí zaslaného hesla
2. Kontrola provedených transakcí
3. Tisk jednotlivých položek (né hotové výpisy)
4. Tisk dokumentů banky (příkazy k úhradě, výběrní lístky, pokladní složenky, smlouvy o běžném účtu, podpisové vzory)