Kurz práce s informacemi

O tom, že informační výchova by měla na školách dostávat více prostoru zřejmě není pochyb. Motivace je přitom nikoli pouze ekonomická a studijní, neboť bez schopnosti pracovat s informacemi nelze – ve světě, kde budou převládat symboličtí analytici – reálně fungovat, ale také občanská. Vztah informační a mediální gramotnosti je těsný a bez schopností kritické práce s informacemi hrozí demokratické společnosti problémy.


Na KISKu jsme připravili Kurz práce s informacemi, který je aktuálně primárně určený pro akademické potřeby, takže je celý postavený na modelovém příkladu člověka, který má napsat odborný text nebo třeba seminární práci. Jednotlivé dovednosti či témata jsou ale snadno přenosná – od tvorby grafu, po argumentaci nebo vyhledávání na internetu.

Jakkoli je kurz určený primárně pro studenty – především prváky – Masarykovy univerzity (aktuálně máme necelých 600 studentů), tak ho využít může každý. Je otevřený, zadarmo, online. Jen úkoly vám či vašim studentům opravovat nebudeme, tedy zatím.

Doufáme, že web může posloužit jak pro učitele, kteří se na něm mohou tematicky inspirovat nebo zdokonalovat, ale také studentům, kteří ho přímo mohou využít pro studium. Učitel pak jen může provést selektivní výběr některých kapitol, které lze přeskočit a úkoly může zadávat a opravovat sám.

Postupně můžete projít celým procesem práce s informacemi – od sebeřízení a definování konkrétní oblasti zájmu přes místa a nástroje, kde lze najít informace, až po jejich kritické hodnocení a argumentaci. Budeme se věnovat aktivnímu čtení a způsobům, jak správně psát a pracovat s literaturou, dále vizualizaci informací, prezentačním dovednostem a online spolupráci, až po cílové publikování vašeho díla.

Proč to vypadá, jak to vypadá?

Webový kurz je malým experimentem, snahou o jiný přístup ke vzdělávání. Vycházíme z ideálů sebeřízeného učení, v němž si každý může volit vlastní cestu, kurátorství a konektivismu. Inspirovali jsme se u Hack design či 365tipů.

Web je kurzem v tom slova smyslu, že je ucelený a něco se v něm naučíte. Současně se ale snažíme, aby studium bylo co nejvíce přizpůsobeno vašim zájmům a potřebám. To se projevuje především v tom, jak web vypadá – jednotlivé kapitoly mají charakter článků, které mohou být zajímavé samy o sobě. Mimo lineární výklad můžete pomocí vnitřních odkazů skákat a hledat souvislosti, odkazy na další zdroje vám mohou pomoci s pochopením jak jednotlivostí, tak i podstatných částí kurzu.

Všechny texty jsou stavěné tak, aby se díky nim mohl něco naučit začátečník i pokročilý. Čím náročnějším čtenářem budete, tím více odkazů směřujících mimo kurz můžete využívat. V případě, že je nějaká informace zajímavá jen pro užší skupinu čtenářů a vyžaduje nějaké speciální znalosti či dovednosti, je v textu odlišena jako expertní. Také v závěrečném osahání si nabytých znalostí dostanete nabídkou jak základní kompetenční výbavu, tak také něco “navíc”.

Snažili jsme se postupovat jako kurátoři – pečlivě jsme sesbírali vše, co by pro vás mohlo být zajímavé, a web jsme postavili nejen autorsky, ale především jako rozcestník na další zdroje, nástroje a materiály. Vše je koncipováno kompetenčně – snažíme se tedy o to, aby byl kurz praktický a vedl spíše k dovednosti v dané oblasti než k zisku širokých teoretických znalostí.

Stránky zůstávají k dispozici i po skončení kurzu, takže z nich můžete čerpat a vracet se k nim dle svých aktuálních potřeb. V takovém případě jistě oceníte stránku nástroje, kde najdete všechny aplikace či služby, o kterých je v kurzu řeč, včetně krátkých popisků.