DigiKoalice pro vás vytvořila výukové balíčky k programování pro žáky ZŠ (pro offline i online)

DigiKoalice (NPI ČR) pro vás připravila výukové balíčky pro žáky ZŠ, se kterými můžete své žáky pozvat do říše programování. Jednoduše si vyberete výukový materiál vhodný pro věk vašich dětí, balíček stáhnete (ke stažení zde), prostudujete si přehlednou metodiku a můžete se pustit do výuky, která vaše žáky nadchne. Materiálem provází robot Kódík, skejťák Koudy a slečna Viky Koudelková.

Pracovní list pro 1. – 3. ročník ZŠ

V pracovním listu pro 1. – 3. ročník se dětí ujme robot Kódík. Ten jim představí geometrické tvary, čtvercovou síť a šipkový zápis. Pracovní list nabízí i gradované úlohy pro žáky se zkušenostmi, rozvíjí komunikační dovednosti a práci v týmu. Žáci se pomocí tří hodinového projektu dostanou i mimo stěny třídy. Pracovní list slouží jako propedeutika k práci s beeboty či bluebooty.

Pusťte si krátkou ukázku, jak se s tímto listem pracovalo: https://www.youtube.com/watch?v=ifqODdTCJ5M.

Pracovní list pro 4. – 6. ročník ZŠ

Průvodcem pracovního listu určeného 4. – 6. třídám je Koudy. Metodika pracuje s přímkou postojů, šiframi ve čtvercové síti a s programovacím jazykem, který si žáci sami vymyslí. S minimálními pomůckami se žáci dostanou ven, kde mohou zapojit fantazii a kreativitu při skupinové práci. Navázat lze programováním s aplikací lightbot.

Pusťte si krátkou ukázku, jak se s tímto listem pracovalo: https://www.youtube.com/watch?v=Hv_h25pSoIM.

Pracovní list pro 7. – 9. ročník ZŠ

Viky Koudelková představí nejstarším žákům 7. – 9. třídy barevný svět kódů. Pracovní list připravuje žáky na práci s ozoboty. Pokud ale tyto malé roboty nemáte, nevadí, zvládnete to i bez nich. V metodice se propojuje skupinová práce s angličtinou, trénuje se zde paměť a nechybí ani šifra.

Verze pracovních listů i pro distanční výuku

Online pracovní listy jsou určeny pro distanční výuku. Lekce jsou koncipovány tak, aby je žáci zvládli sami nebo jen s malou podporou pedagoga či rodiče. Vhodná je zpětná diskuze o tom, co se žákům dařilo, s čím měli problémy, a co by potřebovali vysvětlit. Pracovní listy jsou opět rozděleny podle věku žáků, nechybí ani naši tři průvodci robot Kódík, skejťák Koudy a slečna Viky Koudelková.

Všechny pracovní listy, včetně těch pro distanční výuku najdete volně ke stažení zde: https://digikoalice.cz/vyukove-balicky-k-programovani-pro-zaky-zs-pro-offline-i-online/.

O CodeWeek

Materiály vznikly v rámci Evropského týdne programování (CodeWeek). V rámci CodeWeek mají školy, neziskové organizace, programovací kluby a další organizace příležitost organizovat akce zaměřené na programování a informatické myšlení. Všechny účastníky jako DigiKoalice povzbuzujeme, aby zorganizovali akci, přihlásili se pomocí webových stránek Evropského týdne programování a dali o své akci vědět ve své síti.

Zapojte se do CodeWeeku i vy! Jak na to se dozvíte buď v tomto krátkém videu nebo ze záznamu našeho workshopu.