Digitální občanství ve výuce

Digitální občanství se snaží poukázat na to, že se dnes občan neobejde bez digitálních technologií a že je potřeba naučit se pohybovat v digitálním prostředí. V newsletteru na konci září jsme si spolu s autorkou Alenou Hesovou položili otázku, jakými dovednostmi, znalostmi a kompetencemi mají být vybaveni žáci, aby se mohli smysluplně a odpovědně zapojovat do neustále se měnící společnosti a aby mohli být úspěšnými digitálními občany.