Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Člověk a svět práce

Technologie ve světě práce

Kateřina Lichtenberková píše o tom, jak technologie ovlivňují svět práce a jaké digitální technologie a nástroje ve světě práce lze využít na 2. stupni základní školy. 

Online kariérové portfolio

Petr Chaluš pojednává o kariérovém portfoliu jako důležitém nástroji kariérového rozvoje žáka. Představí Vám zkušenosti ze zahraničí i z ČR a nabídne příklady užitečných online nástrojů k využití ve školním prostředí. 

Rozvoj zručnosti a technického myšlení

Jiří Dostál se zabývá technickou výchovou v kontextu moderní doby. Ukazuje nám návaznosti techniky a informatiky a seznamuje nás s cílem pokusného ověřování oblasti Člověk a technika.