Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Inspirativní zdroje pro distanční výuku uměleckých oborů

S technologiemi za uměleckou tvorbou  

Robert Mimra, ředitel společnosti Portedo o.p.s., nám v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti představuje příklady aktivit, v rámci nichž je možné umění předávat na dálku. 

https://www.npicr.cz/aktuality/podpora-umeleckeho-vzdelavani-pro-rovne-prilezitosti 

Inspirativní zdroje pro distanční výuku výtvarné výchovy 

Nahlédněme s Markétou Pastorovou do dílny současných výtvarných umělců, kteří používají digitální technologie jako vizuální prostředky pro uchopení tématu i jako vlastní téma. 

https://www.npicr.cz/aktuality/inspirativni-zdroje-pro-vytvarnou-vychovu

Příklady dobré praxe z přehlídky tvorby dětí a mládeže

Poznávejme umělecká díla mladých tvůrců a diskutujme o nich.

https://www.npicr.cz/aktuality/vytvarne-prehlidky-2019