Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Časová přímka ke 2. světové válce

Asi vás nepřekvapí, že 2. světová válka se neprobírá chronologicky, ale tematicky. Přesto se dá využít časová přímka, a to následujícím způsobem. Na začátku kapitoly rozdám žákům bílou přímku s chronologicky seřazenými událostmi. Vybrala jsem 34 nejdůležitějších událostí, což ovšem neznamená, že se žáci mají vše naučit zpaměti. K datům jsem přidala tabulku čtyř témat:

1 – Vojenské operace (modře)

2 – Vyhlazovací – totální válka (červeně)

3 – Genocida židů a Romů (žlutě)

4 – Organizace poválečného světa (zeleně)

Na probrání mám 3-4 vyučovací hodiny, válka se tedy probírá podle těchto témat. Žáci už spoustu věcí ví, takže se mnohdy jedná o opakování a spíše o zdůraznění souvislostí a vývoje.

1. Vojenské operace: nejdřív vyzvu žáky, aby podtrhli modrou barvou odpovídající události. Pak si vysvětlíme, že vše se dá rozdělit na 3 etapy: vítězství Osy (1939-1942), obrat (1942-1943), vítězství spojenců (1944-1945) a hotovo. Na to vše stačí jedna vyučovací hodina.

2. Vyhlazovací-totální válka (kromě genocidy židů a Romů, která tvoří samostatnou část). Vše nejdřív vysvětlím na příkladu bitvy o Anglii, pak požádám žáky, aby našli a podtrhli červeně jiné události, které spadají do této kategorie. Třeba katyňský masakr neznali, tak si rozšířili obzory o reálie střední Evropy. Zároveň lépe pochopili, proč Poláci mají s Ruskem své zkušenosti a vnímají proto události na Ukrajině trochu jinak než západní Evropa…

3. a 4. část – podobný postup. Kromě časové přímky je součástí výuky rozbor historických pramenů.

Časovou přímku jsem zároveň promítala a vybarvovala zároveň s žáky. Výsledek vypadá takto: