Časová přímka ke 2. světové válce

Asi vás nepřekvapí, že 2. světová válka se neprobírá chronologicky, ale tematicky. Přesto se dá využít časová přímka, a to následujícím způsobem. Na začátku kapitoly rozdám žákům bílou přímku s chronologicky seřazenými událostmi. Vybrala jsem 34 nejdůležitějších událostí, což ovšem neznamená, že se žáci mají vše naučit zpaměti. K datům jsem přidala tabulku čtyř témat:

1 – Vojenské operace (modře)

2 – Vyhlazovací – totální válka (červeně)

3 – Genocida židů a Romů (žlutě)

4 – Organizace poválečného světa (zeleně)

Na probrání mám 3-4 vyučovací hodiny, válka se tedy probírá podle těchto témat. Žáci už spoustu věcí ví, takže se mnohdy jedná o opakování a spíše o zdůraznění souvislostí a vývoje.

1. Vojenské operace: nejdřív vyzvu žáky, aby podtrhli modrou barvou odpovídající události. Pak si vysvětlíme, že vše se dá rozdělit na 3 etapy: vítězství Osy (1939-1942), obrat (1942-1943), vítězství spojenců (1944-1945) a hotovo. Na to vše stačí jedna vyučovací hodina.

2. Vyhlazovací-totální válka (kromě genocidy židů a Romů, která tvoří samostatnou část). Vše nejdřív vysvětlím na příkladu bitvy o Anglii, pak požádám žáky, aby našli a podtrhli červeně jiné události, které spadají do této kategorie. Třeba katyňský masakr neznali, tak si rozšířili obzory o reálie střední Evropy. Zároveň lépe pochopili, proč Poláci mají s Ruskem své zkušenosti a vnímají proto události na Ukrajině trochu jinak než západní Evropa…

3. a 4. část – podobný postup. Kromě časové přímky je součástí výuky rozbor historických pramenů.

Časovou přímku jsem zároveň promítala a vybarvovala zároveň s žáky. Výsledek vypadá takto: