Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak pomoci žákům s přípravou na písemku?

Jak si poradit s neukázněnou a prospěchově slabou třídou? Ukázat jim, že i oni mohou mít dobré známky. O neukázněných žácích bych teď s blížícím se koncem školního roku mohla vyprávět – sice se mi ještě nestalo, že by mi v hodině plivli do vlasů, jak líčila kolegyně, ale minulý týden mi jeden výtečník před celou třídou doporučil: „Měla byste podat výpověď, já bych to na vašem místě už dávno udělal“. Takže jak „to zařídit“, aby i oni měli dobré známky a přestali být tak drzí? Dnes jsem vyzkoušela společné opakování a výsledek byl velmi pozitivní.

První etapa pomoci s přípravou na písemku je rozdání na konci kapitoly seznamu věcí, které má žák umět. Odpovídá mému seznamu toho, co je chci v dané kapitole naučit a žáci sami tvrdí, že jim to opravdu pomáhá. Tak třeba ke kapitole „náboženské války v Evropě“ žáci ví, že mají ovládat:

– definice těchto pojmů: odpustky, exkomunikace, reforma, liturgie…

– kdo byly tyto osoby: Luther, Kalvín

– znát tato data: 16. století (reformace a náboženské války), 1517 (Lutherovy teze)

– umět vysvětlit s pomocí mapy: náboženská situace v Evropě v polovině 17. století

– umět vysvětlit (to odpovídá problematice): proč Luther kritizuje katolickou církev, rozdíly mezi katolíky a protestanty

Žáci tak přesně vědí, z čeho budou zkoušeni a mohou si případně doplnit chybějící učivo.

Dnes před písemkou jsem vyzkoušela další metodu: před začátkem písemky jsme po dobu 15-ti minut opakovali učivo společně. Prošli jsme všechny definice a vysvětlili jsme znovu hlavní problematiky. Žáci tak měli možnost zeptat se na to, co jim bylo nejasné. Během opakování byli velmi pozorní, protože věděli, že tyto znalosti upotřebí o pár minut později v písemce. A výsledek se dostavil: nejlepší známka byla 18 bodů z dvaceti (ve Francii mají pro známkování stupnici 20-ti bodů, čím víc, tím lepší výsledek), zatímco až dosud byla nejlepší známka 14. A kdybyste viděli to nadšení v očích žáků, když jsem jim vracela opravenou písemku s tak dobrou známkou… doufám, že jim to dodá sebevědomí a chuť do učení.

Problém této metody je asi v tom, že takto mají prospěchově slabí žáci velmi dobré známky a je to možná nefér vůči třídám, které mají stejné známky, ale před písemkou učivo společně s učitelem neopakují. Nebo je důležitější namotivovat slabé žáky i za cenu této malé nespravedlnosti?