Jak vysvětlit odpustky pomocí rytiny

Výřez z rytiny Lucase Cranacha z roku 1545 je výstižný a zároveň vtipný – díky němu se dá jednoduše vysvětlit, jak fungoval systém odpustek a proč ho Luther kritizoval.

Žákům jsem rozdala tento obrázek:

Cranach

Do čtyř prázdných polí mají žáci doplnit následující popis:

– papež prodává odpustky

– mnich, který si přišel koupit odpustky

– peníze, které církev utržila prodejem odpustek

Učitel přidá výklad – popis jednotlivých osob. Například u mnicha je dobré zdůraznit, že je trochu při těle, tedy hodně jí. Nese s sebou pytle s penězi a kohouta a chystá se koupit od papeže odpustky. Můžeme také připomenout, že se mnich pozná podle svého typického oblečení a tonzury. Papeže zase můžeme poznat podle tiáry. Drží v ruce odpustek, který církev dá věřícímu výměnou za peníze. Tyto peníze se pak válejí všude okolo – v truhle a pytli na zemi i v misce a měšci na stole. Autor tak kritizuje bohatství církve.

Tuto rytinu je možné doplnit úryvky z Lutherových tezí či prameny od jiných autorů, kteří odpustky kritizují.