Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Metodika rozboru historických pramenů – školení v ČR

Příklady rozboru historických pramenů budu prezentovat na školeních ve Valašském Meziřící (17.4.), v Olomouci (19.4.), v Ostravě (12.6.) a v Brně (14.6.), které organizuje ostravský KVIC. Semináře budou v podobném duchu jako příspěvky tohoto blogu. Budou trvat vždy od 13h do 17h 50, tedy šest vyučovacích hodin.

Zde jsou další praktické informace:

Ostrava: http://www.kvic.cz/kurz/2009271200/Zahranicni_inspirace_pro_vyuku_spolecenskych_ved

Brno: http://www.kvic.cz/kurz/2009271203/Zahranicni_inspirace_pro_vyuku_spolecenskych_ved

Vybrala jsem několik období, na která se zaměřím. Učitelům chci nabídnout historické prameny, které jsem sama použila ve výuce a vysvětlit, jak jsem s nimi pracovala. Zde je předbězný seznam:

Starověké Řecko a Řím        1,5h
Prezentace historických pramenů (texty, výjevy z řeckých váz, mapy a plánky měst, sochy, atd.) a metodické pokyny, jak s nimi pracovat v hodině se žáky ZŠ a SŠ. Starověké Řecko: prameny k založení nové osady (Massalia), fungování aténské demokracie. Starověký Řím: prameny k legendárnímu založení Říma, fungování armády a výboje ve Středozemí.
 
Zrod a počátky islámu          1h
Historické prameny a metodické pokyny, jak s nimi pracovat v hodině se žáky ZŠ a SŠ. Prameny se budou týkat následujících témat: život Muhammada (úryvky z jeho životopisů doplněné miniaturami), základy islámské víry (úryvky z Koránu), charakteristiky islámské civilizace – města, věda a kultura.
 
Zámořské objevy                    1,5h
Historické prameny a metodické pokyny, jak s nimi pracovat v hodině se žáky ZŠ a SŠ. Texty a obrazové materiály umožňují konfrontovat pohled Evropanů a pohled obyvatel dobitých území. Rozbor pramenů tedy vyžaduje od žáků kritický přístup, aby mohli určit pozitivní a negativní stránky evropské expanze.
 
Osvícenství a francouzská revoluce                              2h

Historické prameny a metodické pokyny, jak s nimi pracovat v hodině se žáky ZŠ a SŠ. Stav francouzské společnosti před revolucí na základě textů a karikatur, významné události revoluce v obrazech. Žáci si tak mohou vytvořit „komiks“ francouzské revoluce.