Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Žáci by měli umět nejen popsat, ale hlavně interpretovat dokument

Jaké má ve výuce dějepisu a zeměpisu místo dokument? Ve Francii se žáci učí na základě dokumentu (v dějepisu historického pramene) historii sami vytvářet. Ve francouzských učebnicích jsou velmi často dvojstránky s několika dokumenty, u nich otázky a nakonec shrnující otázka. Výklad ale nikde – to, co si má žák zapamatovat, si musí napsat do sešitu sám na základě dokumentů.

Je tedy velmi důležité umět tyto dokumenty nejen popsat, ale také interpretovat. Uvedu příklad obrazu, který se dá využít při výuce velké francouzské revoluce: nedokončená malba slibu třetího stavu v míčovně z 20. června 1789 (slíbili, že se nerozejdou, dokud nevypracují pro Francii ústavu) od malíře Davida.

Serment

Serment 2

Nejdřív je nutné žákům vysvělit, proč se jedná o důležitý historický pramen: tato je scéna symbolizuje konec absolutistické vlády Ludvíka XVI. a přenesení moci z krále na lid. Dále je nutné prezentovat dokument: vysvětlit, o jaký typ dokumentu se jedná, kdo je autor a upřesnit kontext.

Tento obraz můžeme rozebrat vždy ve dvou fázích: 1 – POPIS (P), 2 – INTERPRETACE (I). Zde jsou možné otázky:

1 – Co dělá osoba uprostřed? (číslo 1)

POPIS: čte text slibu (můžeme si ho přečíst ve třídě s žáky), je uprostřed obrazy, všechny postavy jsou otočené k němu

INTERPRETACE: text, který čte, je důležitý, týká se všech přítomných a také celého národa, na který se řečník obrací

2 – Co dělá většina poslanců?

P: Dívají se na řečníka, zvedají ruku, aby složili slib a aby dali najevo svůj souhlas.

I: Prozrazuje, že všichni zúčastnění souhlasí a jsou nadšeni.

3 – Popište gesta lidí označených čísly 2, 3, 5 a 6. Ukažte, že jsou zastoupeny různé složky obyvatel (žákovi pomůže popis jednotlivých osob, který je pod druhým obrázkem).

P: staří i mladí (číslo 2), představitel katolické a protestantské církve (3), aristokrat a rolník (5)

I: jednota celého národa

4 – Popište postoj skupiny lidí s číslem 4 (vpravo dole).

P: jeden poslanec odmítá složit slib, jiný poslanec ho brání před útoky ostatních

I: je respektováno jedno z hlavních lidských práv: svoboda slova

5 – Odkud do místnosti proudí vzduch a světlo?

P: zleva nahoře, jsou zde shromážděni zástupci lidu, muži, ženy i děti

I: poslanci, kteří skládají slib reprezentují celý národ

Tolik tedy konkrétní příklad, snad se někomu bude hodit ve výuce!