Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

PUTOVÁNÍ ZA KNIHOVNAMI

Seriál k Měsíci čtenářství zakončím putováním za knihovnami, které pro knihovníky okresu Jičín zorganizovalo regionální oddělení Městské knihovny V. Čtvrtka v Jičíně. Naší průvodkyní byla osvědčená vedoucí tohoto oddělení a zástupkyně ředitelky knihovny pí. Dana Michlová. Mezi 20 účastníky zájezdu byla i samotná ředitelka Mgr. Jana Benešová a vedoucí redaktorka krajského knihovnického zpravodaje U nás pí. Božena Blažková ze Studijní a vědecké knihovny z Hradce Králové.

Během dne jsme navštívily 4 knihovny, z nichž každá reprezentuje určitý typ knihoven. Nejdříve to byla vesnická knihovna v Ubislavicích-Stavu, s knihovnicí Vlastou Horáčkovou. Určitě je jedna u nejmenších knihoven, vybudovaná v bývalé autobusové čekárně. Ale bylo tam útulno a příjemně, jako v pokojíčku. 

  Další zastávka byla v krásné obci Radim u Jičína, kde nás pěknou knihovnou uprostřed obce provedla její vedoucí pí. Jarmila  Adolfová a představila nám zajímavé aktivity, které svým čtenářům nabízí, ve spolupráci s knihovnou v Jičíně, se kterou je propojena elektronickým seznamem knih.

 Pak jsme se zastavili ve chvalně známých Valdicích, spojených  s pověstnou věznicí. V obecní  knihovně jsme byli jedni z prvních návštěvníků, po nově provedené rekonstrukci, na které se obětavě podílela její knihovnice pí. Světla Krausová, za vydatné technické podpory svého manžela a samozřejmě starosty a dalších zastupitelů obce.

 Poslední zastávka byla v malebném městečku Železnice pod kopcem Táborem, kde je knihovna také nedávno renovovaná (v roce 2007), s velmi bohatou kulturní činností, kterou vede knihovnice pí. Eva Trojanová. Vzorná je spolupráce se starostkou obce, pí. Jakubcová, bývalá knihovnice. Výborná je spolupráce s místním museem, které jsme rovněž navštívili.

    Zajímavý jarní výlet přinesl mnoho příjemných zážitku a také nové zkušenosti a náměty. Já jsem se jako učitel-knihovník v jednotlivých navštívených místech zajímal o spolupráci knihoven s místními školami. Dá se říci, že ve všech navštívených knihovnách byla spolupráce knihovníky hodnocena vcelku dobře. Všeobecně ale zaznívaly nářky nad úbytkem dětských čtenářů a snižujícím se zájmem dětí o čtení. To ale není starost jen knihoven a školy. Vedení dětí k čtenářství začíná především v jejich rodinách, u rodičů dětí.

     Daří se tam, kde učitel s knihovníkem cíleně a dlouhodobě spolupracuje. Nestačí  navštívit se žáky  či studenty  knihovnu  jen nárazově, na předem  domluvenou besedu,  jednou či dvakrát za rok. Nejvíce dětských čtenářův knihovně  je tam, kde je knihovna průběžně využívána učiteli i dětmi k podpoře výuky. K poznávání a hledání místních tradic, života a významu rodáků, významných osobností působcích v dané obci či městě.

  Zazněla-li připomínka od knihovnic směrem ke školám, pak šlo spíše o povzdechnutí nad tím, že většinou je iniciátorem spolupráce se školou knihovnice.  Zájem samotných učitelů o spolupráci je až druhotný a knihovníci se často cítí tak trochu v roli prosebníků, než aby zřetelně viděly, že jsou pro školy a jejich žáky zcela přirozenou a žádanou službou.