Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

OBRANA VENKOVA

Žiji v malé obci a působil jsem jako učitel na různých, převážně  malých venkovských školách v okolí bydliště. Znám problematiku těchto zařízení. Vím že se podstatně liší od problémů větších městských škol.  Proto jsem jako učitel-důchodce rád přijal pozvání na workshop sdružení MAS Brána do ‚Českého ráje v Libuni u Jičína, který prezentoval program v rámci projektu LEADR.

IMG3 LEADR je program podporovaný EU, který povzbuzuje venkovské oblasti k využití svých předností a k překonání problémů, jimž čelí. Je jím třeba stárnutí populace, nízká úroveň služeb či nedostatek pracovních míst. Program má napomoci zvyšování kvality života lidí na venkově.  Snaží se vést venkov k tomu, aby sám našel dostatečné vlastní zdroje pro zvýšení konkurence schopnosti a povzbudil místní aktivity ke spolupráci, a to nejen na místní úrovni.

       Jako učitel jsem se během zajímavého dvoudenního programu snažil možnosti venkovských škol a učitelů na realizaci tohoto programu, v podmínkách dvou oblastí. A to místní akční skupiny Brána Českého ráje se sídlem v Libuni a podobné skupiny Pošumaví, se sídlem ve Švihově.  Musím po pravě přiznat, že konkrétní iniciativu škol a jejich zapojení v projektu jsem za celou dobu jednání nezaznamenal. Je ale pravda, že v realizaci záměrů se několik kantorů osobně a zcela z vlastní iniciativy angažuje.

  Zaujaly mne aktivity místních samospráv, které celý projekt zadaly, prosadily a postupně realizují.  Nabízejí mnoho zajímavých možností, které by neměly zůstat stranou zájmu škol a mohly by být dobrou inspirací pro plánovaní školních projektových dní, zajímavých exkurzí a výletů žáků a studentů škol. Jako příklad dávám  přeshraniční projekt Jihočechů Poznej své sousedy, se kterým se můžete blíže seznámit na internetové adrese: www.mapin.uhlava.cz.

    Jaké další poznatky mi setkání v Libuni přineslo? Tak určitě zajímavý program, ve kterém byla prezentována pestrá spolupráce dvou poměrně územně vzdálených občanských sdružení. Viděl jsem mnoho krásných videoprojekcí, jako pozvání na Šumavu a Pošumaví. Naopak v reálu proběhla prohlídka krás Českého ráje, jeho lidové architektury a přírodních památek. Inspirativní  byla setkání se zajímavými lidmi, kteří své práci rozumí a navíc k ní mají blízký a velmi upřímný vztah. To proto, že svůj kraj milují a dokáží pro jeho propagaci a udržení jeho tradic leccos obětovat. Za všechny jmenuji  pana Ivo Šaška ze Švihova, dlouholetého starostu, původním povoláním kantora. A hlavní organizátorku workshoopu starostku obce Libuň paní Helenu Červovou, která v této malé obci odvádí příkladnou činnost, která přesahuje svým objemem aktivity mnohem větších obecních i městských úřadů.

     Na konec si neodpustím malé povzdechnutí. Již jsem psal, že se mi nepodařilo během setkání najít příklady spolupráce a podpory škol v těchto aktivitách. Dovedu to pochopit. Učitelé dnes mají jiné starosti a tyto otázky se s jejich školními programy tak trochu míjejí. Ale je to rozhodně škoda, hlavně pro školy samotné  a  pro  jejich žáky a studenty. Nejen pro to co tyto aktivity nabízejí z pohledu možností regionální spolupráce a získávání vědomostí o  rodném kraji. Je to velká oblast, kde leží nemalé finanční prostředky, které školy míjejí a které by mohly pomoci financovat nejednu iniciativu učitelů a jejich žáků, na které škola zatím prostředky marně hledá. Je škoda nechat je ležet bez povšimnutí. Berte proto můj text pro školy i učitele  jako výzvu a námět…