Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

JAK POJMOUT ŠKOLNÍ OSLAVY

P1050250Ke škole určitě patří oslavy. Jsou příležitostí připomenout významné dny, výročí a události. Žáci je ve své většině vnímají, jako možnost kdy se nevyučuje a jsou jimi proto často pasivně trpěny. V těchto dnech si připomínáme 20. výročí událostí 17. listopadu roku 1989. Se zvědavostí jsem proto přijal  pozvání  na oslavy tohoto výročí na místních školách. Zajímalo mne, jak se pojetí oslav s léty změnilo  a jak je dnes prožívají  žáci a studenti.

Spoluprací škol v města, galerie a archivu vznikl projet   „Zpátky ni krok!“  Smyslem projektu byla připomínka 20. výročí „sametové revoluce“. Základem byl  osobní zážitek při rozhovoru s rodiči a prarodiči o událostech spojených s výročím. Své postřehy žáci zaznamenávali a ve škole nějaký čas zpracovávali. Navíc  měli  možnost  vidět, vnímat i římo uchopit do ruky dobové dokumenty a předměty poskytnuté místním archivem,  což u nich mělo vést k lepšímu pochopení doby normalizace vrcholící v převratu v listopadu 1989 a také k porovnání možností a uvědomění si výhod dnešní doby i zakotvení naší současné společnosti.

Projekt vyvrcholil veřejnou prezentací, kdy žáci se svými učiteli rekonstruovali vyučování v době normalizace  formou  4 vyučovacích hodin předvedených přímo ve škole v jeden vyyučovací den a v rámci denního rozvrhu. Třídy a chodby školy byly vyzdobeny ve stylu socialistické školy, na místě presidenta visela fotografie tehdejšího prezidenta G. Husáka. Učitelé byli oslovováni v duchu tehdejšího způsobu  „soudružko“ a „soudruhu“. Vyučovalo se podle tehdejších učebnic a za pomocí dobových dokumentů a pomůcek.

Projekt vyvrcholil v poledne na nP1050215áměstí, kde žáci vystoupili na tribuně veřejně s pásmem budovatelských písní. Proběhl zde  slib nových pionýrů s nástupem a hlášením. Další skupina dívek předvedla ukázku spartakiádní skladby Poupata. Zajímavá byla ukázka nácviku výuky v předmětu branná výchova. Se zájmem se setkala módní přehlídka modelů ze 70. a 80. let a vše zakončila  socialistická diskotéka.

Součástí projektu byly také besedy s přímými pamětníky historických událostí,  organizované přímo na školách. Vzpomínalo se na události spojené  s významnými mezníky našich dějin, jakým  bylo těžké období  fašistické okupace, události Února 1948 a následující období politických procesů a perzekucí, naděje vzbuzené v národu o Pražském  jaru 1968, přerušené okupací 21. srpna 1968 vojdkyy Varšavské smlouvy a následující roky normilizace ve společnosti  a vše co souviselo se vzpomínaným výročím Sametové revoluce 1989.

Akce  připravovaná učiteli se žáky a studenty několik týdnů se setkala s jejich  zájmem a aktivitou. Zklamáním byl naopak nezájem veřejnosti při závěrečné prezentaci. Pojetí oslav vyžadující  aktivní přístup zúčastněných žáků a odlehčená recese, která celý den školáky provázela, měl zdůraznit  kontrast k atmosféře vzpomínaných obobí.