Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

DNES JE DEN VZDĚLANOSTI

Tak jsem zase o něco vzdělanější. To když jsem se ráno ze zpráv dozvěděl, že 7. dubna se slaví DEN VZDĚLANOSTI. To mně zaujalo! Všelijakých „ dnů“ je mnoho. Vlastně každý den je nějaký DEN. Ale Den vzdělanosti cítím stavovsky jako den velmi blízký našemu kantorskému poslání. V mysli se mi vrátil včerejší den, kdy jsem byl pozván jako host na soutěž žáků a studentů v psaní na klávesnici počítače blízkou střední školou, kam každoročně odchází několik našich žáků k dalšímu studiu a která s naší základní školou několik let dobře spolupracuje.

A to je téma, které s dnešním DNEM jen zdánlivě nesouvisí. Spolupráce škol různého typu byla dříve doslova tabu. Odborná školení pobíhala přísně podle stupňů a typu škol. Ředitelé se setkávali pouze na politických slavnostech, nebo schůzích zastupitelstev obcí a měst. Společné akce pro žáky a studenty byly rovněž velmi vzácnou výjimkou.

    Současná etapa našeho školství nahrává takové spolupráci a vzájemné podpoře. Spojují se školy pod jedním vedením. Běžné jsou společné mateřské a základní školy. Integrují se různé střední školy i s poměrně vzdálenými obory studia. Nutí je k tomu ekonomika a snižující se počet studentů ve třídách, spolu se sestupnou populační křivkou v naší zemi. To nutí školy zjednodušovat jejich řízení a organizaci výuky. Někdy jde o krkolomná spojení, která vzbuzují nedůvěru v tom, co přinesou studujícím a zda tu nejde o slučování neslučitelného. Na druhou stranu je to i příležitost jak jim poskytnout možnost poznat rozmanité formy a metody výuky, zajímavé obory, které jsou zastřešeny pod  jednu střechu sloučené školy.

Těší mne rozvíjející se možnosti spolupráce škol různých typů. Léta spolupracujeme s Obchodní akademií v Jičíně při výuce správného psaní na počítači intuitivní metodou. Naši žáci získávají základy této dovednosti již na základní škole a pokračují v ní jako studenti střední školy. Včerejší soutěž dala možnost porovnat úroveň výuky žáků základních škol se studenty 1. ročníku střední školy. Šlo již o 6. ročník Talentové soutěže, kterou jsme společně vymysleli a získali pro ni postupně zájem a pozornost základních i středních škol v okolí. Potěšila nás nejen účast, ale hlavně stoupající úroveň soutěžících. Vždyť jedna ze žákyň a současná maturantka se dokonce dvakrát účastnila mistrovství světa v této užitečné dovednosti.

       Jak souvisí moje vzpomínání na čerstvě prožitou zkušenost s dnešním Dnem vzdělanosti? Vidím ji v tom, že vzdělávání dětí a mládeže, ale i dospělých musí být cílem snažení všech typů škol. Aby měla taková snaha očekávaný efekt, pak je dobré když spolu školy spolupracují a navazují ve svém snažení jedna na druhou. Studenty si předávají a využívají všeho, co se dosud naučili k posílení odbornosti a vzdělanosti. Vzorně zorganizovaná soutěž mladých talentů Masarykovou obchodní akademií v Jičíně k tomu dala zajímavou příležitost. Poděkování za podporu zaslouží ředitel školy ing. Jiří Tajč a organizátoři této krásné akce. Za všechny jmenuji ing. Evu Petryšínovou. Vše se odbývalo pod patronátem Královéhradeckého kraje.