Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

KRÁL JE NAHÝ

I tak lze reagovat na výsledky maturit „na nečisto“. Je tomu tak v souvislosti se sdělením, že víc než třetina studentů ve zkoušce  neuspěla. Potvrdilo se to, co každý ze zkušenějších učitelů dávno ví. S vědomosti našich studentů to jde již dlouho s kopce a úroveň vzdělanosti národa tím permanentně klesá do hlubokého podprůměru. Je otázka, zda tento „sešup“ zastaví jedna  povinná a jednotná zkouška na konci studia.

 

 

Myslím že dnes už je všem jasné, proč se státním maturitám bránili studenti a některé střední školy. Prostě se báli veřejného  poznání, jak na tom vlastně s úrovní studia jsou. Že bude jednoznačně jasné, jaké  vědomosti mají jejich absolventi a  co a jak je učitelé  učí. Teď jen doufejme, že odpůrci maturit nevyužijí katastrofický výsledek měření k tomu, aby maturity opět oddálili, nebo dokonce zrušili. Mají v tom silného spojence v premiérovi  a dokonce i presidentovi .  To nějak nemohu pochopit. Komu v této zemi ještě jde o vzdělanost absolventů škol?  Další odklad či zrušení maturit by byla definitivní rána dnes už zoufalé snaze zastavit nepříznivý trend celého našeho školství a pokusit se vrátit vzdělanost národa na úroveň jinde v Evropě obvyklou.

Výsledky generálky maturit mne  osobně nijak nepřekvapily. Dokonce jsem čekal, že se procento neúspěšných dostane až někam k polovině prověřovaných. Vysvětlení neúspěchu „maturantů“  je několik. Od začátku se zdůrazňuje, že šlo jenom o zkoušku, která měla prověřit organizaci takové náročné akce a nikoliv o její obsah.  Studentům chyběl skoro celý rok učení, takže je naděje, že v červnu  budou mít  probrané i to co bylo ve zkoušce  zařazeno z dosud neprobraného učiva.  Domnívám se, že mnozí studenti nebrali generálku příliš vážně,  jen jako recesi. Naváděla je k  tomu masivní mediální kampaň, zlehčující celou zkoušku a vybízející studenty dokonce k jejímu bojkotu. Z tohoto pohledu proto nevidím konečné výsledky generálky zas tak špatné a vůbec nepochybuji, že se na konci školního roku v premiéře státních maturit dočkáme očekávaných 80% úspěšných studentů. Optimisticky si tipnu, že to dopadne ještě lépe než prognóza. Obtížnost otázek  se dá přeci upravit. Už dnes se přiznávají autoři, že v matematice některé úlohy šly jen mírně nad úroveň nároků  základní školy.

     Mohu mít k činnosti ministra školství nejrůznější výhrady. Ale v otázce povinných maturit má obdivuhodnou vytrvalost a zaslouží si podporu každého učitele, který svoji profesi bere vážně a chce být svým žákům a studentům kvalifikovaným nástrojem dobré přípravy pro život. Varování z právě proběhlé zkoušky je třeba brát se vší vážností a podpořit vše co škole a učitelům vrátí veřejností ztracenou důvěru. Přesvědčí je,  že je takové přípravy vůbec schopna.