Pozvání k přípravě popcornu

Na jednom školení nás přednášející vyzvala, abychom k něčemu přirovnali knihu. Mé představě knihy nejlépe odpovídá objemný balíček popcornu praskajícího v hlavě. Pro dokreslení, kniha totiž není jen spousta písmen a papír. Kniha nabývá na objemu s naším myšlením. To nejdůležitější je schováno mezi řádky. Naše hlava pak připomíná mikrovlnku, která musí být správně nastavená, jinak to s popcornem skončí špatně. Ve třídě nám sedí takových mikrovlnek 20 – 30 a některé z nich, přestože jsou modernější než ty naše, zapomněli rodiče doma nastavit. Taky se tak často ptáte sami sebe, jak to zařídit, aby si i naše ovečky popcorn vychutnávaly jako my?

Chtěla bych vás pozvat k diskusi nad takovým „nastavováním mikrovlnek“ v programu NIDV. Mým cílem v kurzu je pokusit se narušit dosavadní představy o výuce od těch tradičních po ty stále častěji používané (aktivizační metody, dílna čtení, použití Bloomovy taxonomie). Více přesunout pozornost od obsahu literatury na proces vnímání textu. I když pro mé pravidelné čtenáře nebude překvapením, jaká jsou východiska a obsah, přece jen uvedu, co přesně myslím tím praskáním popcornu:

Východisko: Definici čtenářské gramotnosti bych rozčlenila do tří souborů, které by mohly napomoci pochopit odlišný směr výuky:

vnitřní předpoklady

vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty

práce s textem

přemýšlet, porozumět a používat

texty

beletrie, poezie, odborný text, administrativní…

Obvyklá cesta: Doufáme, že žáci budou mít dostatečné schopnosti a dovednosti, popř. i hodnoty, abychom jim předali vědomosti o literatuře pomocí práce textem. – Učíme obsah literatury.

Inovativní proces: Učíme žáky přemýšlet o textu, rozumět mu a používat ho tak, abychom budovali schopnosti, dovednosti, vědomosti, postoje a hodnoty. – Učíme proces porozumění literatuře.

Obsah: Diskutovat a polemizovat, inspirovat a motivovat se k pokládání otázek a navrhování řešení těchto témat: informační gramotnost, čtenářská gramotnost, současné možnosti výuky, výuka pomocí strategií (konkrétní realizované hodiny), metody a formy práce.

Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni (NIDV)
Možnosti k rozvíjení…

10. listopadu: Brno (4 hodiny)

12. listopadu: Ústí nad Labem (8 hodin)

19. listopadu: Plzeň (8 hodin)

26. listopadu: České Budějovice (8 hodin)

Možná právě spojení několika vašich dobrých nápadů a mých zkušeností s výukou pomocí strategií by nám pomohlo rozvíjet čtenářskou gramotnost kvalitněji, což by mohlo být v ideálním případě cílem přesahujícím kurz samotný. Zakázáno je pouze nosit hotový popcorn.