Potřebujeme ve škole komunikační výchovu, když…

… ve škole neděláme skoro nic jiného, než komunikujeme?

Nové fórum Komunikační výchova vzniklo s myšlenkou věnovat se mimo jiné i této otázce.

Komunikujeme, komunikujeme, ale umíme to? Umí to naši žáci a kolik potřebují dostat prostoru na to, aby se to ve škole učili? Co pro to můžeme udělat my učitelé a čím se můžeme inspirovat? Tak těmito a dalšími otázkami se ve fóru snažíme zabývat.

Do nového fóra chodí také jeho garantka, paní Jana Adámková, kterou můžete znát například i z televize (malý kvíz, odkud, odkud? :-)) ALE: co je pro naše fórum důležité, znát ji můžete i z projektu Univerzity Palackého v Olomouci Komunikační výchova nebo ze soutěže Mladý Demosthenes, což jsou aktivity, které se komunikační výchově ve škole věnují a školy je mohou využít. V diskusi se ale dozvíte víc, než jen obecnější informace o tom, kde je jaký zajímavý materiál, soutěž nebo publikace.

Postupně se ve fóru pracuje na tom, aby přibývaly metodické náměty, takže byste měli mít brzy možnost také „nasávat“ konkrétní tipy do výuky. 

Proto jestliže máte jakékoliv otázky, zkušenosti, ale i pochybnosti, vložte je do fóra, bude o čem mluvit.